Zorgoverleg

 

Wanneer een teamleider, een mentor, vakdocenten of conciërges zich zorgen maken over een leerling, dan is er in elk team van de school een zorgcoördinator beschikbaar. Deze deskundige bepaalt in overleg of een aanmelding van het zorgloket (IZO) nodig is. Daar worden, indien mogelijk in het bijzijn van de mentor, leerlingen besproken. Dit team bespreekt wekelijks leerlingen en probeert voor hen zo spoedig mogelijk de juiste ondersteuning te vinden en/of te bieden.

Het Interne Zorgoverleg (IZO) bestaat uit vier zorgcoördinatoren (elke team binnen de school heeft een eigen zorgcoördinator), een secretaresse en een voorzitter. De zorgcoördinatoren hebben elk ook nog hun specifieke deskundigheid. Indien mogelijk schuift de mentor van de leerling aan bij de bespreking.

Eens per zes weken schuiven bij het zorgloket ook deskundigen aan van buiten de school: een schoolarts, leerplichtambtenaren, een psycholoog van Eleos en iemand van het jeugdteam Gorinchem. Ook kunnen we anderen uitnodigen (bijvoorbeeld de wijkagent). Dit noemen we een ZAT-vergadering (Zorgadviesteam).

 

<​- Terug