Gomarus gaat over de grens

 

In de achterliggende jaren zijn we, als enige vmbo-school in Nederland, gestart met buitenlandstage. Dit is een mooie gelegenheid om werkervaring én taligheid te bevorderen. Waar je tijdens een werkweek in het buitenland door een grote groep medeleerlingen omringd wordt, sta je er als stagiair bijna alleen voor. Je loopt meestal in duo’s stage, maar je kunt je qua taal niet altijd achter ‘de ander’ verschuilen. 

 

In het Engels

Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende situatie; docent X haalde met een personenbusje aan het einde van de dag de leerlingen op van hun stageplaats. Er zaten al twee leerlingen van een eerder adres stilletjes en moe in de bus toen er nog twee bij kwamen. Tot grote verrassing van docent X begonnen de leerlingen ervaringen van de dag uit te wisselen IN HET ENGELS! Ze waren gewend hele dagen in het Engels te communiceren en dat ging onderling (een poosje) door. Aan het einde van de week was er zelfs een leerling die de Engelse stijl met die van het Nederlands door elkaar haalde. Ze zei namelijk: ‘We zitten voor Bob te wachten...’ Een bewijs dat je een taal leert door jezelf erin onder te dompelen!

 

Uitwisselingsprogramma met Duitsland

 

Op de Gomarus hebben we een uitwisselingsprogramma met het de CSH in Waldshut. Door een gezamenlijke Erasmus subsidieaanvraag is CSH nu onze officiële partnerschool. We hopen op een langdurige vruchtbare samenwerking waarbij we veel van elkaar leren als Christelijke scholen binnen Europa. Naast dat leerlingen werken aan de taal Duits en Engels werken we nog aan veel meer burgerschapsdoelen en Europese thema’s zoals de energietransitie en mediagebruik. Dit zijn uitdagingen waar de nieuwe generatie voor komt te staan. Het is daarom van groot belang dat we dit samen onderzoeken met een andere Christelijke school met de bijbel als leidraad. We beginnen alle (teams)bijeenkomsten en uitwisselingsdagen met een open bijbel om samen te luisteren naar wat Gods woord ons te zeggen heeft in relatie tot deze thema’s. Het is bijzonder om te ontdekken dat Europa breed scholen en leerlingen tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. We kunnen en moeten van elkaar leren.

 

Deze uitwisseling is voor klas 3hv in Gorinchem en Zaltbommel. Alle 3de klassen havo en vwo op locatie Gorinchem en Zaltbommel kunnen solliciteren om deel te nemen. De uitwisseling heeft over het algemeen de volgende opzet:

  • Beiden scholen selecteren +/- 15 leerlingen en vormen daaruit buddy’s.  Dit proces vraagt best wat afstemming om gelijke aantallen jongens en meisjes te krijgen.
  • Een week gaan de leerlingen uit Nederland in de Duitse gezinnen en later in hetzelfde schooljaar komen dezelfde leerlingen vanuit Duitsland in de Nederlandse gezinnen.  
  • We werken aan gezamenlijke thema’s die gericht zijn op burgerschap en Europese thema’s. Daarbij doen leerlingen samen onderzoek en vergelijken ze deze uitkomsten met elkaar. Een greep uit de laatst gestelde doelen vind u hieronder.
  • Om e.a. goed voor te bereiden hebben we ook minimaal 4x per jaar contact via Teams met de leerlingen om kennis te maken en opdrachten voor te bereiden of uit te werken. Op deze manier zijn er zes langere georganiseerde momenten waarbij leerlingen contact hebben met elkaar. De niet georganiseerde momenten zijn er vaak veel meer. Er ontstaan met regelmaat zelfs lange termijn vriendschappen.
  • Vooraf aan een uitwisselingsweek wordt er altijd een informatieavond voor de ouders georganiseerd. Na afloop van die week ontvangen we graag feedback om het een volgende keer weer beter te organiseren. We kijken inmiddels terug op een aantal onvergetelijke uitwisselingen met leerlingen. Kijk hier voor foto’s van hoogtepunten om een idee te krijgen.