Gomarus gaat over de grens

 

In de achterliggende jaren zijn we, als enige vmbo-school in Nederland, gestart met buitenlandstage. Dit is een mooie gelegenheid om werkervaring én taligheid te bevorderen. Waar je tijdens een werkweek in het buitenland door een grote groep medeleerlingen omringd wordt, sta je er als stagiair bijna alleen voor. Je loopt meestal in duo’s stage, maar je kunt je qua taal niet altijd achter ‘de ander’ verschuilen. 

 

In het Engels Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende situatie; docent X haalde met een personenbusje aan het einde van de dag de leerlingen op van hun stageplaats. Er zaten al twee leerlingen van een eerder adres stilletjes en moe in de bus toen er nog twee bij kwamen. Tot grote verrassing van docent X begonnen de leerlingen ervaringen van de dag uit te wisselen IN HET ENGELS! Ze waren gewend hele dagen in het Engels te communiceren en dat ging onderling (een poosje) door. Aan het einde van de week was er zelfs een leerling die de Engelse stijl met die van het Nederlands door elkaar haalde. Ze zei namelijk: ‘We zitten voor Bob te wachten...’ Een bewijs dat je een taal leert door jezelf erin onder te dompelen!