Identiteit

De moeite waard

Werken in het onderwijs is betekenisvol. Volwassenen geven richting aan opgroeiende jonge mensen. De docenten geven voor jonge mensen betekenis aan de wereld die ze verkennen. Richtinggever zijn vraagt veel en geeft veel. Het is belangrijk werk. Een docent kan het verschil maken voor jonge mensen die de weg zoeken. Hoewel het pubergedrag veel van je vraagt, zijn ze toch ook bezig met wezenlijke vragen. Het gedrag en de antwoorden van een docent kunnen dan heel vormend zijn. Het geeft een grote voldoening om te zien hoe jonge mensen door jouw inzet verder komen, zich ontplooien.

Werken op de Gomarus

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van een van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Gereformeerde Gemeente
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
  • Hervormde gemeente op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.