Havo

Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo. Ook is het mogelijk over te stappen naar het vwo. Ook is het mogelijk over te stappen naar het vwo. Het programma van de havo duurt vijf jaar. Leerlingen krijgen tijdens de eerste drie jaar een vastgesteld pakket aan vakken en lessen. Daarmee leggen ze een basis om in de bovenbouw een profiel te kunnen kiezen met daarin vakken waar ze verder mee willen gaan richting een vervolgopleiding. Daarnaast volgen ze een aantal verplichte vakken. Van havoleerlingen verwachten we interesse in de leerstof en een zekere mate van zelfstandigheid. In het eerste jaar gaan we natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof en de aanpak. Daarna moeten leerlingen geleidelijk aan meer zelfstandig oppakken.

 

Aansluiting onderbouw-bovenbouw

Met name in havo 4 ervaren de leerlingen de overgang van onder- naar bovenbouw als behoorlijk groot. Dit is niet helemaal te voorkomen. Leerlingen in hogere leerjaren gaan in hun leerproces steeds meer eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Mocht een leerling deze verantwoordelijkheid en/of het leren plannen niet zelfstandig aankunnen, dan biedt de mentor hulp. Tegelijk kunnen we als de resultaten tegenvallen hulp bieden met een verbetertraject. Als de resultaten tegenvallen, worden ouders en leerling voor een gesprek op school uitgenodigd. In overleg met ouders, leerling, mentor en teamleider wordt een verbetertraject afgesproken, variërend van een aantal studie-uren op school tot het inschakelen van een extern huiswerkbureau.

 

 

Praktijkklas HAVO-3

 

In klas drie havo organiseren we volgend cursusjaar elke week een praktijkmiddag. Je gaat dan aan de slag met bouwkundige technieken, sport, business of programmeren. Leerlingen, die hiervoor kiezen, hoeven niet naar de gewone lessen. Dus geen Nederlands of wiskunde of zo. Maar lekker praktisch aan de slag met design en techniek, sport, business of Make a game! Een totaal andere insteek met een stevig werk- en denkniveau. 

 

Wat denk je van enkele dagen stage bij een bedrijf? Je bent je dan al vast aan het oriënteren op je toekomstige beroep. Ook dat hoort bij deze praktijkmiddagen. De afwisseling van praktijk en techniek zorgt voor nog boeiendere schooldagen!

 

In de praktijkklas is plaats voor zo’n 20 leerlingen. Die zijn afkomstig uit verschillende klassen. Dus je blijft gewoon in je eigen klas, maar op de praktijkmiddag ga je samen met een stel anderen aan het werk. Als je hiervoor kiest, doe je mee met alle onderwerpen, dus een heel jaar lang.. Bedenk wel dat je het huiswerk voor de lessen zelf moet bijhouden. Op de praktijkmiddagen worden geen toetsen gepland, maar het gewone schoolwerk gaat wel door.