Havo

Vind je het fijn om met andere leerlingen samen te leren? Heb je er behoefte aan dat de docent de lesstof samen met je doorneemt? Kun je goed leren, maar vind je inzicht wat moeilijker? Heb je interesse voor de leerstof? Dan is de havo wat voor jou.

Als je bij ons op de havo komt, gaan we ervoor dat je na vijf jaar een diploma hebt. Je hebt de eerste drie jaar een vast pakket aan vakken. Denk aan een paar talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en nog wel een aantal vakken. Er is zeker ruimte voor praktische vakken, zoals bewegingsonderwijs, techniek en muziek. Als je de havo makkelijk aankunt én je houdt van techniek, dan kun je extra techniek krijgen: Havo-Xp noemen we dat. Ook in de derde klas zou je wat meer praktijk kunnen kiezen. En vanaf de vierde ga je dan een wat kleiner aantal vakken volgen.

 

In het eerste jaar gaan we natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof en de aanpak. Daarna moet je het geleidelijk aan meer zelfstandig oppakken.

Aansluiting onderbouw-bovenbouw

Met name in havo 4 ervaren de leerlingen de overgang van onder- naar bovenbouw als behoorlijk groot. Dit is niet helemaal te voorkomen. Leerlingen in hogere leerjaren gaan in hun leerproces steeds meer eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Mocht een leerling deze verantwoordelijkheid en/of het leren plannen niet zelfstandig aankunnen, dan biedt de mentor hulp. Tegelijk kunnen we als de resultaten tegenvallen hulp bieden met een verbetertraject. Als de resultaten tegenvallen, worden ouders en leerling voor een gesprek op school uitgenodigd. In overleg met ouders, leerling, mentor en teamleider wordt een verbetertraject afgesproken, variërend van een aantal studie-uren op school tot het inschakelen van een extern huiswerkbureau.

Bovenbouw havo/vwo

Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo. Ook is het mogelijk over te stappen naar het vwo. Het vwo bereidt leerlingen voor op een universitaire studie. Een vwo-leerling is geïnteresseerd in de diepere achtergronden van diverse onderwerpen. Van vwo-leerlingen verwachten we dat ze zelfstandig grote en complexe stukken leerstof kunnen verwerken. Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het centraal examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Om recht te doen aan de verschillende interesses en capaciteiten van de leerling en om een goede aansluiting op het hbo/wo te waarborgen, bieden we profielen aan met veel diepgang (Natuur & Techniek en Cultuur & Maatschappij) en profielen met een meer brede vorming en grotere variëteit (Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij). We hechten veel waarde aan onderlinge samenhang van de vakken binnen een profiel. 

 

Havo/vwo

Zaakvakken

Talen

Exact

Praktisch

Optioneel

Klas 1

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Wiskunde

 

Techniek

Tekenen

Muziek

Bewegingsonderwijs

Gorinchem

1V: Shakespeare

1H: HAVO XP

 

Zaltbommel

2H + 2VH: havo/vwo+

Klas 2

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Economie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

Frans

 

Wiskunde

Natuur- en scheikunde

 

Techniek

Tekenen

Muziek

Bewegingsonderwijs

 

Gorinchem

2V: Shakespeare

2H: HAVO XP

 

Zaltbommel

2H + 2VH: havo/vwo+

Vakoverstijgende projecten bij Shakespeare worden aangeboden door projectdocenten.  

Op het ouderportaal van de Gomarus vindt u onder ‘Gomarus algemeen’ - ‘Onderwijstijd’ meer informatie over het aantal uren per week voor ieder vak. Hebt u geen inloggegevens voor het ouderportaal? Dan kunt u inzage vragen in de lessentabellen via info@gomarus.nl