Havo

Vind je het fijn om met andere leerlingen samen te leren? Heb je er behoefte aan dat de docent de lesstof samen met je doorneemt? Kun je goed leren, maar vind je inzicht wat moeilijker? Heb je interesse voor de leerstof? Dan is de havo wat voor jou.

Als je bij ons op de havo komt, gaan we ervoor dat je na vijf jaar een diploma hebt. Je hebt de eerste drie jaar een vast pakket aan vakken. Denk aan een paar talen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en nog wel een aantal vakken. Er is zeker ruimte voor praktische vakken, zoals bewegingsonderwijs, techniek en muziek. Als je de havo makkelijk aankunt én je houdt van techniek, dan kun je extra techniek krijgen: Havo-Xp noemen we dat. Ook in de derde klas zou je wat meer praktijk kunnen kiezen. En vanaf de vierde ga je dan een wat kleiner aantal vakken volgen.

 

In het eerste jaar gaan we natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof en de aanpak. Daarna moet je het geleidelijk aan meer zelfstandig oppakken.

Aansluiting onderbouw-bovenbouw

Met name in havo 4 ervaren de leerlingen de overgang van onder- naar bovenbouw als behoorlijk groot. Dit is niet helemaal te voorkomen. Leerlingen in hogere leerjaren gaan in hun leerproces steeds meer eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Mocht een leerling deze verantwoordelijkheid en/of het leren plannen niet zelfstandig aankunnen, dan biedt de mentor hulp. Tegelijk kunnen we als de resultaten tegenvallen hulp bieden met een verbetertraject. Als de resultaten tegenvallen, worden ouders en leerling voor een gesprek op school uitgenodigd. In overleg met ouders, leerling, mentor en teamleider wordt een verbetertraject afgesproken, variërend van een aantal studie-uren op school tot het inschakelen van een extern huiswerkbureau.