Schoolklimaat

 

Op onze school streven we naar een cultuur die samen te vatten is in de volgende kernwoorden: professioneel, helder en empathisch. Op onze school gaan leerlingen respectvol om met de personeelsleden en met hun medeleerlingen. Als er sprake is van pesten op onze school, wordt er direct actie ondernomen om het te stoppen. De leerlingen krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Het onderwijs op onze school gedijt wanneer het plaatsvindt in een ordelijke en veilige omgeving. Omdat we sociale contacten op onze school erg belangrijk vinden, vragen we van onze leerlingen hun telefoon niet zichtbaar bij zich te hebben.

Van tijd tot tijd peilen we met een vragenlijst de tevredenheid van ouders, leerlingen en oud-leerlingen. Een prima manier om een beeld te krijgen van het leer- en veiligheidsklimaat van de school, zoals dat door deze ‘ervaringsdeskundigen’ beleefd wordt. We staan als school open voor aanbevelingen!

Het werk-, leer- en leefklimaat op de Gomarus wordt over het algemeen ervaren als prettig, open en ontspannen. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen. Wanneer er verbeterpunten naar voren komen (bijvoorbeeld uit de enquêtes), worden die opgepakt en werken we samen aan de cultuur.