Vwo

Ben je kritisch? Ben je nieuwsgierig? Wil je graag weten waarom en hoe de dingen gebeuren? Dat zijn dingen die passen bij een vwo-leerling. Op de Gomarus willen we je helpen om dieper na te denken en verder te ontwikkelen.

Als je bij ons op het vwo komt, bereiden we je in zes jaar voor op het wetenschappelijk onderwijs. Die zes jaar is natuurlijk een heel eind. Laten we daarom eerst maar eens in de eerste klas starten. Maar wel met het doel om na je vwo verder te kunnen gaan met onderzoeken of verder studeren. Leerlingen op het vwo hebben veel inzicht, naast het nodige doorzettingsvermogen.

Een aantal vwo-leerlingen heeft behoefte aan iets extra’s. De Gomarus biedt dat aan in de vorm van Shakespeare-onderwijs in Gorinchem en havo/vwo+ in Zaltbommel. 

Aansluiting onderbouw - bovenbouw

Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het centraal examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Om recht te doen aan de verschillende interesses en capaciteiten van de leerling en om een goede aansluiting op het hbo/wo te waarborgen, bieden we profielen aan met veel diepgang (Natuur & Techniek en Cultuur & Maatschappij) en profielen met een meer brede vorming en grotere variëteit (Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij). We hechten veel waarde aan onderlinge samenhang van de vakken binnen een profiel.'

Bovenbouw havo/vwo

Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo. Ook is het mogelijk over te stappen naar het vwo. Het vwo bereidt leerlingen voor op een universitaire studie. Een vwo-leerling is geïnteresseerd in de diepere achtergronden van diverse onderwerpen. Van vwo-leerlingen verwachten we dat ze zelfstandig grote en complexe stukken leerstof kunnen verwerken. Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het centraal examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Om recht te doen aan de verschillende interesses en capaciteiten van de leerling en om een goede aansluiting op het hbo/wo te waarborgen, bieden we profielen aan met veel diepgang (Natuur & Techniek en Cultuur & Maatschappij) en profielen met een meer brede vorming en grotere variëteit (Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij). We hechten veel waarde aan onderlinge samenhang van de vakken binnen een profiel.

 

Havo/vwo

Zaakvakken

Talen

Exact

Praktisch

Optioneel

Klas 1

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Wiskunde

 

Techniek

Tekenen

Muziek

Bewegingsonderwijs

Gorinchem

1V: Shakespeare

1H: HAVO XP

 

Zaltbommel

2H + 2VH: havo/vwo+

Klas 2

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Economie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

Frans

 

Wiskunde

Natuur- en scheikunde

 

Techniek

Tekenen

Muziek

Bewegingsonderwijs

 

Gorinchem

2V: Shakespeare

2H: HAVO XP

 

Zaltbommel

2H + 2VH: havo/vwo+

Vakoverstijgende projecten bij Shakespeare worden aangeboden door projectdocenten.  

Op het ouderportaal van de Gomarus vindt u onder ‘Gomarus algemeen’ - ‘Onderwijstijd’ meer informatie over het aantal uren per week voor ieder vak. Hebt u geen inloggegevens voor het ouderportaal? Dan kunt u inzage vragen in de lessentabellen via info@gomarus.nl