Vmbo kader

Ben jij, behalve in theoretische vakken, ook geïnteresseerd in praktijkvakken? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou.

Binnen de kaderopleiding krijg je in de eerste 2 leerjaren algemeen vormende vakken en praktijkvakken. Het eerste leerjaar is sterk gericht op oriëntatie. Kennismaken met en proeven van …

Vanaf leerjaar 2 kies je een profiel dat bij jou past. Je kunt kiezen uit de volgende 3 profielen:  

  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)

Naast je verplichte theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en je profielvakken ga je op stage. Dat vinden we belangrijk om jou een goed beeld te geven van de richting waar je voor kiest.

In het vierde jaar doe je eindexamen in 4 algemeen vormende vakken en het beroepsgerichte vak. Na het examen kun je doorstromen naar mbo niveau 3 en 4. 

 

Vmbo-bk

Zaakvakken

Talen

Exact

Praktisch

Creatief

Vakoverstijgend

Klas 1

Godsdienst

Geschiedenis

Biologie

Nederlands

Engels

 

Wiskunde

 

Mijn Beroep Zorg & Welzijn/ Economie & Ondernemen/ Techniek

Bewegingsonderwijs

CKV-junior

 

Klas 2

Godsdienst

Geschiedenis

Economie

 

Nederlands

Engels

 

Wiskunde

Natuur- en scheikunde

 

Bouwen, Wonen & Interieur *

Zorg en Welzijn*

Economie & Ondernemen*

Bewegingsonderwijs

 

CKV-junior

 

 

*Keuzevak: Aan het eind van de eerste klas kiezen de leerlingen in welk profiel zij verder gaan.

  1. Hoe is de inzet van het personeel bij de vakoverstijgende onderdelen? Bij de lwoo-klassen werken we waar mogelijk met kerndocenten die meerdere vakken geven.
  2. Hoe is de maatschappelijke stage ingericht? Je loopt in totaal minstens 30 uur stage: in klas 2 doe je minimaal 15 uur en in klas 3 doe je ook 15 uur. Je mag in klas 2 ook meer uren stagelopen.