Docentbegeleiding

Het eerste jaar

Als nieuw benoemde docent krijg je het eerste jaar begeleiding van een schoolopleider en een werkplekbegeleider. Nieuw benoemde docenten zijn te verdelen in docenten in opleiding en docenten met een bevoegdheid. Na benoeming wordt door de adviseur P&O en de coördinator van de opleidingsschool bepaald welke begeleiding er nodig is en hoeveel. Een werkplekbegeleider krijg je als docent alleen gedurende het eerste jaar.

Na het eerste jaar

Hoeveel begeleiding en opleiding er in de volgende jaren nog gegeven wordt, wordt vastgesteld door de schoolopleider in overleg met jou als docent, de direct leidinggevende en de opleidingscoördinator. Het streven is om de opleiding en begeleiding af te ronden in twee jaar met een uitloop tot maximaal vier jaar.