Anglia voor vmbo, havo en vwo

Leerlingen van onze school met extra belangstelling voor de Engelse taal kunnen deelnemen aan Anglia. Sinds de start van het schooljaar 2015-2016 is de Gomarus geregistreerd als Anglia-school.

Anglia is een internationaal, non-profit onderwijsnetwerk dat leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de reguliere lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen.

Anglia is sinds 1996 actief en wordt wereldwijd aangeboden. In 2002 won het initiatief een Europese Onderscheiding. Het examen is sinds de start beschikbaar in Nederland via het Anglia Netwerk Nederland. Destijds werd gestart met vijftig proefexamens in Roosendaal. In 2011 zijn er meer dan 20.000 kandidaten verdeeld over het hele land en doen bijna vierhonderd scholen mee.

Het Anglia-examen kent veertien niveaus van beheersing van het Engels. Het Proficiency Level of hoger geeft toegang tot Engelse universiteiten en hogescholen en is zodoende interessant voor leerlingen die een universitaire studie of stage in het buitenland overwegen.

 1. First Step
 2. Junior
 3. Primary
 4. Preliminary
 5. Elementary
 6. Pre-Intermediate
 7. Intermediate
 8. Advanced
 9. Proficiency
 10. Masters
 11. Anglia Practical Business
 12. Anglia Intermediate Business English
 13. Anglia Advanced Business English
 14. Anglia Business English Plus

Deelname aan Anglia is vrijwillig en het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig werken. De examens worden op school afgenomen en daarna voor correctie naar Engeland gestuurd. De uitslag wordt ongeveer zes weken later bekendgemaakt. De kosten voor het examen worden door de ouders betaald. Door de school worden de lesmaterialen aangeschaft die de leerlingen nodig hebben voor de voorbereiding op het examen.

Voor informatie verwijzen we naar de website van Anglia, www.anglianetwork.eu. Meer informatie nodig? Of aanmelden voor Anglia? Neem dan contact op met mw. P. Bijl (pbijl@gomarus.nl).