Anglia voor vmbo, havo en vwo

Leerlingen van onze school met extra belangstelling voor de Engelse taal kunnen deelnemen aan Anglia. Sinds 2015 is de Gomarus geregistreerd als Anglia-school.’

Alle leerlingen kunnen deelnemen aan Anglia. In de praktijk wordt het vaak aangeboden als extra uitdaging en verdieping voor leerlingen die voorlopen met Engels of op andere vakken goed scoren en extra uitdaging kunnen gebruiken. Jaarlijks doen 10 tot 15 leerlingen mee met een examenronde.

Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat leerlingen stapsgewijs ondersteunt om, naast de reguliere lessen, hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een internationaal erkend examen.

Anglia is sinds 1996 actief en wordt wereldwijd aangeboden.

Het Anglia programma kent 10 niveaus:

First Step
Junior
Primary
Preliminary
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Advanced
Proficiency
Masters

Deelname aan Anglia is vrijwillig en het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig werken. De examens worden op school afgenomen en daarna voor correctie naar Engeland gestuurd. De uitslag wordt ongeveer zes weken later bekendgemaakt. 

De kosten voor deelname aan het studieprogramma en de examens worden door school betaald.

Kijk voor meer informatie op de website van Anglia, www.anglia.nl

Voor informatie over  de werkwijze op onze school, of aanmelding voor Anglia kunt u mailen naar mw. P. Bijl, pbijl@gomarus.nl