Rondom onderwijs

Op de Gomarus geven we goed onderwijs. Dat horen we ook van leerlingen, ouders en van de Onderwijsinspectie. Wij vinden dat onderwijs begint bij een echte ontmoeting tussen docent en leerling. Op onze school streven docenten naar een optimale betrokkenheid van leerlingen in de les en dagen zij leerlingen praktisch, creatief en intellectueel uit tot betere prestaties en tot het nemen van verantwoordelijkheid. Hierom krijgen leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op hun niveau.

Op onze school maakt een leerling zich de kennis 'eigen', dat wil zeggen dat de overgedragen kennis persoonlijk betekenis krijgt. Dit leerproces bestaat uit kennisoverdracht en toepassing van deze kennis. Dit heeft tot doel dat de leerling zelfstandig leert denken. De leerlingen krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en leren zelfstandig werken, samenwerken, om ondersteuning vragen en verantwoording afleggen. Deze ontwikkeling gaat bij ons op school hand in hand met het opleiden voor een beroep of een vervolgopleiding.

Huiswerk is een verlengstuk van het onderwijs op school. Het is bedoeld als voorbereiding op de lessen en om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde.

Opbrengsten

De opbrengsten van het onderwijs op de Gomarus zijn goed. De slagingspercentages liggen al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Van groot belang is het om ervoor te zorgen dat leerlingen hun niveau vast kunnen houden. Op de Gomarus is er extra veel aandacht voor dat thema. Behalen leerlingen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden verwacht mogen worden? We volgen de leerlingen in hun ontwikkelingen en sturen bij als het nodig is.

Teams en vakgroepen

Om het onderwijs zo goed en zo effectief mogelijk aan te bieden, heeft de Gomarus gekozen voor een dubbele aansturing in kwaliteit. Aan de ene kant staat het team, een groep mensen die verantwoordelijk is voor de gezamenlijk resultaten van de leerlingen en van het team zelf; aan de andere kant staat de vakgroep, de vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het vak. De teams worden aangestuurd door de teamleiders en de vakgroepen door de vakgroepleiders.

Schoolklimaat

Ons schoolklimaat wordt getypeerd als: veilig, een positieve sfeer, goede omgangsvormen en duidelijke schoolregels. Het werk-, leer- en leefklimaat op de Gomarus is prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen. We hechten veel waarde aan een goede pedagogische en didactische relatie tussen docent en leerling. De docent als opvoeder en didacticus weet zowel voor de groep als voor de individuele leerling de juiste aanpak en het juiste niveau te vinden voor een goede overdracht van kennis en vaardigheden. Activiteiten worden effectief toegepast om de leerlingen daadwerkelijk aan het leren te krijgen en de docent weet een goed onderwijsklimaat te creëren.