Voor sommige leerlingen wordt door het Zorgloket intensievere begeleiding geadviseerd, zogenaamde tweedelijnszorg. Wanneer ouders en leerling kiezen voor Eleos, dan kunnen leerlingen gebruikmaken van de begeleiding door Eleos op onze school. De aanmelding verloopt ‘gewoon’ via Eleos. Hierbij vragen wij u dan wel te vermelden dat het wenselijk is om de begeleiding te laten plaatsvinden op de Gomarus. Dan wordt daarmee namelijk rekening gehouden bij de intake.

Op advies van hulpverleners kan ook de voorziening in Dordrecht worden ingezet. Eleos/De Hoop verzorgt behandeling/opname en De Rank verzorgt onderwijs, in nauw overleg met de Gomarus.

 

<- Terug