Medisch passend onderwijs

 

Voor leerlingen die beperkt zien (cluster 1) of horen (cluster 2) willen we  indien mogelijk  ondersteuning bieden, in samenwerking met een externe ambulant-begeleider van Kenniscentrum Bartiméus (cluster 1) of Kentalis (cluster 2). De leerling kan op school naast de mentor een coach toegewezen krijgen met wie hij/zij regelmatig een gesprek heeft. Ook wanneer de leerling nog geen arrangement heeft, willen we hem/haar proberen te helpen. Wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking of langdurige ziekte (LG of LZ), dan is er in overleg (indien nodig met externe deskundigen) veel mogelijk: een kopieerpas, gebruik van s-klas om te rusten en huiswerk te maken, een aangepast rooster, een liftsleutel, een aangepast examenprogramma enz. De inhoud van deze vorm van begeleiding is steeds maatwerk, bijvoorbeeld uitleg aan docenten, praktische tips voor de leerling en de klas en aanpassingen in toetsen en opdrachten.

 

<- Terug