Extra ondersteuning

 

Wanneer leerlingen meer ondersteuning behoeven dan in de reguliere lessen of door de mentor geboden wordt, dan kan een leerling een arrangement krijgen binnen de satellietklas (s-klas), de integratieklas (i-klas) of de trajectklas (t-klas).

De satellietklas is een plaats binnen de school waar een leerling heen kan gaan voor een extra steuntje in je rug: een time-out, een gesprek, het maken van een planning enzovoort. In de satellietklas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. Zowel in Gorinchem als in Zaltbommel is een s-klas te vinden. Indien nodig kan de s-klasbegeleiding worden aangevuld met huiswerkservice: na de lesdag kan de leerling op school huiswerk plannen, maken en leren.

Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in de s-klas geboden wordt, kan een leerling geplaatst worden in de i-klas. Ook in de i-klas kunnen leerlingen terecht voor een time-out, een gesprek, enzovoorts. Het verschil met de s-klas is dat leerlingen in de i-klas een of meerdere vakken kunnen volgen als dat niet meer lukt in de reguliere les. Een leerling werkt dan zelfstandig aan deze vakken en wordt hierin begeleid door een coach en/of onderwijsassistent. Een leerling in de i-klas volgt minimaal de helft van zijn/haar vakken in de reguliere les. Leerlingen in klas 1 kunnen gedurende het jaar starten in de i-klas, maar niet al aan het begin van het schooljaar. 

Op de Gomarus beschikken we ook over een setting voor leerlingen die meer nog meer ondersteuning nodig hebben: de trajectklas. Hier volgt de leerling tijdelijk of voor een langere periode een deel van de lessen of alle lessen. Een leerling werkt dan zelfstandig aan zijn/haar vakken en wordt hierin begeleid door een coach en/of onderwijsassistent

In de s-,i- of t-klas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. De toewijzing voor een plaats in de s-,i- t-klas gebeurt via het IZO (Interne Zorgoverleg). Voor elke leerlingen in de s-,i- of t-klas wordt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Als het  mogelijk is om de begeleiding af te bouwen of, in het geval van de i- of t-klas meer vakken regulier te gaan volgen, wordt dat geprobeerd.

Hieronder staan de verschillende vormen van ondersteuning via de s- en t-klas:

Arrangementen

Naam Klas

Onderwijs en ondersteuning

A

beide locaties

Satellietklas (s-klas)

Leerling volgt alle vakken regulier

 

Leerling krijgt –naast mentor- ondersteuning van assistent s-klas

B

beide locaties

 

Satellietklas (s-klas)

Leerling volgt alle vakken regulier

 

Leerling krijgt –naast mentor- ondersteuning van coach s-klas 

C

alleen in Gorinchem

Integratieklas (i-klas)

Leerling volgt minimaal 50% van de vakken regulier, overige vakken in de i-klas

Leerling volgt praktische vakken regulier

Leerling krijgt ondersteuning van coach i-klas

D

alleen in Gorinchem

Trajectklas (t-klas)

Leerling volgt (bijna) alle vakken in de t-klas

Leerling volgt praktische vakken zoveel mogelijk regulier

 

Leerling krijgt ondersteuning van coach t-klas

 

 

<- Terug