Jeugdarts

 

Vanuit jeugdgezondheidszorg

Gorinchem: https://www.jongjgz.nl,

Zaltbommel: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl

zijn er jeugdartsen bij de Gomarus betrokken.

Dit is een vast persoon die met de school, leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meedenkt wanneer een leerling kampt met medische problematiek en daarvoor op school ondersteuning nodig heeft. Ook is de jeugdarts nodig om te beoordelen of een leerling uren mag verzuimen wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met de belastbaarheid. In het geval van ziekteverzuim is niet alleen het oordeel van de jeugdarts belangrijk in het kader van de leerplicht, maar ook zijn/haar advies over ondersteuning op school. Wanneer wenselijk kan de jeugdarts contact opnemen met de behandelend arts van een leerling. De jeugdarts sluit aan bij oudergesprekken of nodigt leerling met ouders uit voor een consult. De jeugdarts is bovendien aanwezig bij de vergaderingen van het ZAT (Zorgadviesteam).

<-Terug