Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider werk je met mensen van verschillende leeftijden. Omdat ze op lichamelijk, verstandelijk of sociaal gebied problemen ondervinden, hebben ze behoefte aan hulp om hun dag zinvol te kunnen besteden. Het begeleiden van deze mensen gebeurt zowel in groepsverband als voor ieder persoon apart. Je leert hen hoe ze zich zo zelfstandig mogelijk bezig kunnen houden. Meestal werk je samen met vakgenoten en collega's uit andere beroepen.

Activiteitenbegeleiding doe je in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook in gevangenissen, psychiatrische instellingen en instellingen voor gehandicapten en ouderen. In overleg met de betrokken patiënten, cliënten en collega’s stel je activiteitenplannen op. Daarbij houd je zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden van ieder persoon. Je bent bezig met ontspannende, creatieve en vormende activiteiten als handwerken, kleien, schilderen, spelletjes doen en muziek maken. Je kijkt en luistert goed en als je iets opvalt, doe je daarover verslag aan je leidinggevende. Tijdens teambesprekingen vertel je hoe het gaat met bepaalde patiënten of cliënten en overleg je hoe de geboden zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.

Beroepseigenschappen

  • creativiteit en handigheid, om verschillende activiteiten uit te voeren
  • goed kunnen kijken waar mensen om vragen
  • om kunnen gaan met andermans problemen
  • jezelf mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken

Beroepssector

  • gedrag en maatschappij

Opleidingsniveau

  • mbo 2 en hoger

 

<-Terug