50 jaar Gomarus

26 maart 2024 | Gorinchem


Als commissie van het jubileum ‘50 jaar Gomarus’ willen wij jullie graag informeren over de voortgang van de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2024/2025.

Het motto voor het jubileum is gekozen ‘het Goud van Gomarus’.  50 jaar is een gouden jubileum en we hebben al 50 jaar de leerlingen het echte Goud mogen verkondigen: het Goud van het Evangelie. Dat geeft reden tot dankbaarheid en tot vieren. Dat hopen we te gaan doen met een gevarieerd programma. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Dagboek

Alle leerlingen krijgen aan begin van het schooljaar een eigen dagboek uitgereikt voor gebruik thuis. Dit dagboek wordt tevens gebruikt voor de dagopening of bij de lunch op school. We bevelen aan om dit dagboek ook thuis te gebruiken, zodat er op school en thuis elkaar kunnen versterken.

Studium generale

We organiseren een aantal lezingen rond het thema ‘Christen-zijn…’.

De volgende sprekers zijn hiervoor uitgenodigd:

13-02-2025 dr. H.A. Bakker         ‘… ten tijde van de vroege kerk’

20-03-2025 dr. H. Klink                ‘… ten tijde van de Reformatie’

17-04-2025 Prof. dr. P.M. Wisse ‘… in de huidige tijd’

Mei 2025 Prof. dr. A. Kinneging

Iedereen is hiervoor hartelijk welkom, leerlingen maar ook ouders. Alleen de laatste avond in mei is een besloten lezing voor alleen het personeel van de Gomarus en schoolbesturen/docenten van de andere reformatorische scholen.

Creatieve prijsvraag

Voor alle leerlingen wordt school-breed een prijsvraag uitgezet. Iedereen mag op zijn eigen creactieve wijze invulling geven aan het thema ‘Het Goud van de Gomarus’.

Dag voor de leerlingen

Per team zal er voor de leerlingen iets leuks georganiseerd worden. Het kan zijn dat hiervoor een bestaande activiteit wat uitgebreid wordt, het kan ook zijn dat er een aparte dag georganiseerd gaat worden. Er wordt geprobeerd deze dag in een projectweek te plannen.

Concerten

Op D.V. 19 oktober 2024 wordt er een samenzangavond georganiseerd in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel met medewerking van (oud-)leerlingen etc.

Op D.V. 13 december 2024 wordt de Messiah uitgevoerd in de Grote Kerk van Gorinchem. Hieraan zullen leerlingen meewerken.

We hopen veel leerlingen, ouders en belangstellenden te ontmoeten op deze avonden.

Reünie

Natuurlijk hoort bij een jubileum een reünie! Deze zal worden gehouden op D.V. 24 mei 2025 in Gorinchem, tegelijk met de goede doelenmarkt. We hopen dat, net als bij het 40jarig jubileum, veel mensen naar Gorinchem komen om elkaar te ontmoeten.

Verder zal er op diverse momenten, zoals de opening van het schooljaar en de kerstviering, stil gestaan worden bij het jubileum.

Zoals jullie zien, belooft het een mooi jubileumjaar te worden met een uitgebreid programma, waarbij voor iedereen iets te doen is.