Komende festiviteiten

26 aug 2024
Jaaropening Thema: "Het Goud van Gomarus"
27 aug 2024
Uitreiking dagboek: "Het Goud van Gomarus"
12 sep 2024
Jubileumbijeenkomst Voor genodigden
19 okt 2024
Jubileumsamenzangavond Zaltbommel
13 dec 2024
Jubileumconcert Gorinchem Uitvoering Messiah
13 feb 2025
Studium Generale (1) Christen-zijn ten tijde van de Vroege Kerk
20 mrt 2025
Studium Generale (2) Christen-zijn ten tijde van de Reformatie
17 apr 2025
Studium Generale (3) Christen-zijn in de huidige tijd
24 mei 2025
Reünie met gezellige fair Voor (oud)-leerlingen, (oud)-medewerkers en belangstellenden

50 jaar Gomarus

Het motto voor het jubileum is: ‘het Goud van Gomarus’. 50 jaar is een gouden jubileum en we hebben al 50 jaar de leerlingen het echte Goud mogen verkondigen: het Goud van het Evangelie. Dat geeft reden tot dankbaarheid en tot vieren. Dat hopen we te gaan doen met een gevarieerd programma. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Dagboek

Alle leerlingen krijgen aan begin van het schooljaar een Bijbels dagboek uitgereikt. Dit dagboek is gemaakt in samenwerking met 26 predikanten uit de achterban van onze school. We bevelen aan om dit dagboek ook thuis te gebruiken, zodat school en thuis elkaar kunnen versterken.

Studium generale

We organiseren een aantal lezingen rond het thema ‘Christen-zijn…’. Iedereen is hiervoor hartelijk welkom, leerlingen maar ook ouders. Alleen de laatste avond in mei is een besloten lezing voor alleen het personeel van de Gomarus en schoolbesturen/docenten van de andere reformatorische scholen.

Jubileumbijeenkomst

Op 12 september 2024 is er een jubileumbijeenkomst voor genodigden zoals basisscholen, andere vo-scholen, gemeenten, kerkenraden en besturen.

Creatieve prijsvraag

Iedereen mag op zijn eigen creactieve wijze invulling geven aan het thema ‘Het Goud van Gomarus’.

Dag voor de leerlingen

Per team zal er voor de leerlingen iets leuks georganiseerd worden. Het kan zijn dat hiervoor een bestaande activiteit wat uitgebreid wordt, het kan ook zijn dat er een aparte dag georganiseerd gaat worden. Er wordt geprobeerd deze dag in een projectweek te plannen.

Concerten

Er wordt een samenzangavond georganiseerd in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel met medewerking van onder andere(oud-)leerlingen en in Gorinchem wordt de Messiah uitgevoerd in de Grote Kerk.

Reünie

Natuurlijk hoort bij een jubileum een reünie tegelijkertijd met de goede doelenmarkt. We hopen dat, net als bij het 40-jarig jubileum, veel mensen naar Gorinchem komen om elkaar te ontmoeten.

 

Verder zal er op diverse momenten, zoals de opening van het schooljaar en de kerstviering, stil gestaan worden bij het jubileum. Het belooft een mooi jubileumjaar te worden met een uitgebreid programma, waarbij voor iedereen iets te doen is.

1974

Start Gomarus mavo

1985

De havo-afdeling wordt toegevoegd aan het onderwijsaanbod.

1994

De vwo-afdeling wordt toegevoegd.

1996

In januari wordt het nieuwe schoolgebouw aan de Hoefslag betrokken.

1999

De school wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel.

2003

Het onderwijsaanbod wordt uitgebreid door met twee beroepsgerichte leerwegen van het vmbo te starten.

2004

Het gebouw aan de Lange Slagenstraat wordt toegevoegd om alle leerlingen te kunnen huisvesten.

2006

Voor de praktijkafdelingen, bouwtechniek en zorg & welzijn, worden in 2006 praktijklokalen gebouwd.

2009

Het vmbo wordt uitgebreid met een afdeling voor handel & verkoop.

2010

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt toegevoegd aan het onderwijsaanbod.

2018

Er wordt gestart met een nevenvestiging in Zaltbommel.

2019

Na een grote verbouwing en uitbreiding passen voor het eerst in de geschiedenis alle leerlingen in Gorinchem in één gebouw.

2024

50 jaar reformatorisch voortgezet onderwijs in regio Rivierenland en ver daarbuiten.

Onze scholen in beeld