Disclaimer

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. Wij vinden privacy belangrijk. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via een e-mail aan: fg@gomarus.nl