Docenten bewegingsonderwijs melden leerlingen aan die vanwege hun motoriek opvallen. Er volgt een test. Tijdens die les wordt beslist wie er in aanmerking komt voor motorische remedial teaching. Na de herfstvakantie start de training van één uur per week. Ook thuis dienen leerlingen oefeningen te doen. De MRT-docent bepaalt in overleg de in- en uitstroom.