Voor leerlingen uit de satellietklas en het lwoo is er de huiswerkservice op een aantal middagen van de week. Leerlingen ontvangen structuur bij het plannen en hulp bij het leren en maken van hun huiswerk. Ook leerlingen die vanuit het ZAT/IZO worden begeleid, kunnen tegen betaling gebruikmaken van de huiswerkservice. Het is meestal niet zo dat leerlingen al hun werk op school kunnen afronden.