Het kan voorkomen dat leerlingen angst hebben voor presentaties, toetsen enzovoorts. Naast observatie wordt ook een test ingezet om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Als het te belemmerend werkt voor een leerling, dan is er een training beschikbaar in sommige jaarlagen en bij uitzondering individueel. Tijdens de training krijgen de leerlingen handvatten en tips om te leren omgaan met de angst. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze training bij veel leerlingen helpt om hiermee beter om te gaan.