Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Wanneer leerlingen met een dyslexieverklaring op de Gomarus komen, krijgen leerlingen en ouders een gesprek met de dyslexiebegeleider om de schoolpas in te vullen: van welke faciliteiten willen leerlingen gebruikmaken en welke verplichtingen hebben zij?

Rond de voorjaarsvakantie vindt er nogmaals een gesprek plaats met de dyslexiebegeleider en de leerling uit klas 1, om te vragen hoe het gaat. Om zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen, vinden we het belangrijk dat signalen over het niet goed reageren op de dyslexieverklaring door vakdocenten worden gemeld bij de mentor of de dyslexiebegeleider door de leerling en/of de ouders.

Wanneer daarvoor aanleiding is (op basis van informatie vanuit de basisschool of vanwege ervaringen door vakdocenten), dan is er op school een test, die de kans op dyslexie in kaart brengt bij een leerling uit klas 1. De uitkomst wordt dan gedeeld met ouders, die bepalen of zij hun kind extern laten onderzoeken. De school draagt voor deze test geen verantwoordelijkheid. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders.