Meldcode huiselijk geweld

Kinderen en jongeren zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Jaarlijks gaat het in Nederland om meer dan 110.000 kinderen. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kunnen worden. Kinderen die thuis getuige zijn van huiselijk geweld, lopen psychische schade op. Begeleiders van leerlingen, zoals docenten, mentoren en conciërges kunnen vanuit hun relatie een vertrouwensband met deze leerlingen opbouwen en een belangrijke signaalfunctie vervullen. Mede gezien onze identiteit voelen we ons verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat de Heere Jezus zien dat we het leed van onze medemens niet mogen negeren (Lukas 10:25-37).

In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen, die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling, onzekerheid teweegbrengt. Deze meldcode biedt structuur aan en geeft handvatten hoe gehandeld moet worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van deze meldcode is een vermoeden bespreekbaar te maken en signalen door te geven voor eventuele verdere hulp. De taak van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening.

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling nemen we op de Gomarus Scholengemeenschap het stappenplan in acht, dat is opgenomen in de hieronder bijgevoegde 'Meldcode huiselijk geweld'.

 

<- Terug