Onze school

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven.

De school heeft circa 1800 leerlingen, verdeeld over twee locaties: Gorinchem en Zaltbommel. Binnen de school zijn de volgende afdelingen:
  • beroepenschool: afdelingen bouwtechniek, verzorging en handel & verkoop
  • mavo
  • havo
  • atheneum

 

 

 

Onderwijsaanbod

Op de Gomarus staan we voor goed frontaal onderwijs, maar daarnaast wordt ook nadrukkelijk begeleidend onderwijs gegeven. Er is voldoende ruimte om de leerlingen eigen keuzes te laten maken, passend bij de schoolsoort en de leeftijd van het kind. De opbrengsten van het onderwijs op de Gomarus zijn goed.

> Lees meer

 

Werken op onze school

Binnen de school heerst een positieve en open sfeer. De docenten, zowel startende als zittende, worden deskundig begeleid door ervaren collega’s. Ook biedt de school een studiekostenregeling voor zij-instromers die hun bevoegdheid willen behalen. Als ondersteuning bij het lesgeven beschikt elke docent over een eigen laptop.

> Lees meer

Leerlingenzorg

We werken op de Gomarus vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: wat heeft deze leerling nodig om zijn onderwijsdoel te bereiken? Hierbij worden naast de leerling ook zoveel mogelijk de ouders/verzorgers, collega’s en – indien nodig externe deskundigen betrokken. Dit vraagt van docenten een professionele houding.

> Lees meer