Extra ondersteuning

Wanneer leerlingen meer ondersteuning behoeven dan in de reguliere lessen geboden wordt, dan kan een leerling een arrangement krijgen binnen de satellietklas of de trajectklas (s-klas of t-klas).

De satellietklas is een plaats binnen de school waar een leerling heen kan gaan voor een extra steuntje in je rug: een time-out, een gesprek, het maken van een planning enzovoort. In de satellietklas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. Zowel in Gorinchem als in Zaltbommel is een s-klas te vinden. Indien nodig kan de s-klasbegeleiding worden aangevuld met huiswerkservice: na de lesdag kan de leerling op school huiswerk plannen, maken en leren. Het doel is uitstromen naar de reguliere lessen.

Op de Gomarus beschikking we ook over een setting voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan in de satellietklas kan worden geboden: de trajectklas. Hier volgt de leerling tijdelijk een deel van de lessen of alle lessen. In de t-klas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. Per leerling wordt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Als het  mogelijk is om (weer) de lessen met de klas te volgen, dan wordt dat geprobeerd, vaak met ondersteuning van de s-klas. De toewijzing voor een plaats in de s- of t-klas gebeurt via het IZO (Interne Zorgoverleg).

Hieronder staan de verschillende vormen van ondersteuning via de s- en t-klas:

Arrangementen

Naam Klas

Onderwijs en ondersteuning

A

Satellietklas (s-klas)

Leerling volgt alle vakken regulier

Leerling krijgt –naast mentor- ondersteuning van assistent s-klas

B

 

Satellietklas (s-klas)

Leerling volgt alle vakken regulier

Leerling krijgt –naast mentor- ondersteuning van coach s-klas 

C

Integratieklas (i-klas)

Leerling volgt minimaal 50% van de vakken regulier, overige vakken in de i-klas

Leerling volgt praktische vakken regulier

Leerling krijgt ondersteuning van coach i-klas

D

Trajectklas (t-klas)

Leerling volgt (bijna) alle vakken in de t-klas

Leerling volgt praktische vakken zoveel mogelijk regulier

Leerling krijgt ondersteuning van coach t-klas

E

Trajectklas plus (t-klas+)

Leerling bereidt zich voor op entreeopleiding middels externe stage, interne praktijkvakken en theoretische vakken (Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap)

Leerling krijgt dus geen regulier diploma à Leerling krijgt geen regulier vo-diploma, wel een mbo-niveau1-diploma, dat toegang biedt tot mbo-niveau 2.

Leerling krijgt ondersteuning van coach t-klas

 

 

<- Terug