Dit zijn onze locaties

Bezoekadres

Hoofdgebouw

Locatie

Zaltbommel

Dependance

Gorinchem

Hoefslag 11 Oude Bosscheweg 4 Lange Slagenstraat 1
4205 NK Gorinchem 5301 LA Zaltbommel 4205 BV Gorinchem
T 0183 - 610 361 T 0183 - 730670 T 0183 - 610440
info@gomarus.nl zaltbommel@gomarus.nl

Postadres

Bankrekening

Postbus 425 www.gomarus.nl Het rekeningnummer van onze school
4200 AK Gorinchem info@gomarus.nl is IBAN: NL85 RABO 0368 7359 74
t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. grondslag
te Gorinchem.
Onze stichting heeft de “ANBI status”.

Dat wil zeggen, dat giften aftrekbaar zijn

bij de belastingdienst.