Profiel van de school

 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van een van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Gereformeerde Gemeenten
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.