Havo/vwo+

 

Op de locatie in Gorinchem bieden we het Shakespeare programma aan waarbij leerlingen in een daarvoor speciaal gevormde klas worden geplaatst. Deze vorm is in Zaltbommel niet haalbaar. Daarom hebben we het plusprogramma opgesteld, wat mogelijk maakt dat leerlingen toch aan leuke uitdagende projecten kunnen werken.


De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden die naast het normale lesprogramma komen te staan. Daarnaast zijn er meerdere wedstrijden waar ze aan mee kunnen doen. De leerlingen mogen deels tijdens de les en deels buiten de les om aan deze projecten werken. De voorwaarde voor deelname is dat de leerling er goed voor staat en dat er thuis en met de mentor over gesproken is. De verschillende vormen van uitdaging vinden verspreid over het jaar plaats. De projectdocent geeft aan wanneer het project zal plaats vinden.

Anglia

De leerlingen worden voorbereid op een officieel internationaal gecertificeerd diploma. Dit ANGLIA diploma voldoet aan de Europese referentiekaders en is een kwalitatieve meerwaarde voor het CV van de leerlingen. ANGLIA is een programma waarbij de leerling op zijn/haar eigen niveau aan Engels kan werken. De leerlingen krijgen een instaptoets om hun niveau te bepalen. De leerling werkt in principe in eigen tempo en zelfstandig het boek door. De leerling wordt begeleid door mevrouw Bijl. Meer informatie via: https://www.anglia.nl/
Aanmelding verloopt via mw. Bijl. De kosten van deelname zijn voor rekening van de school. Aanmelding bij voorkeur voor 26 november.

Spaans

Via Cervantes uit Utrecht kunnen we op school een cursus Spaans aanbieden. Een Spaans sprekende docent (die ook Nederlands spreekt) zal de leerlingen 1,5 uur per week lesgeven in het Spaans. Totale tijdsbesteding is ongeveer 3 uur per week. Een minimum van 6 leerlingen is nodig om deze cursus te starten omdat er behoorlijke kosten mee gemoeid zijn. De school is bereid het merendeel hiervan te betalen. Daarnaast vragen we u een bijdrage van €200,- te leveren. De cursus loopt van eind november tot april en wordt afgesloten met een behalen van een Certificaat waar het behaalde niveau op staat. Aanmelden kan via dhr. Verrips met cc naar de mentor tot 26 november.


Niveau
A1 (volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader).
Er wordt aandacht besteed aan schrijven, lezen, luisteren en spreken. De lessen zijn geheel in het Spaans.


Lesmateriaal
We werken met het lesboek Gente hoy 1. Daarnaast zal er materiaal gebruikt worden ter voorbereiding op het DELE examen A1 escolar.


Certificaten en diploma´s
Het Instituto Cervantes werkt volgens de competentieniveaus van het Europees Referentiekader. Na afloop van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van het bereikte niveau. Het is voor leerlingen wel verplicht om aan de afsluitende test deel te nemen. Leerlingen kunnen vrijwillig inschrijven voor het DELE A1 escolar examen in november. Ze krijgen hiervoor verlof van school. Leerlingen zijn echter niet verplicht om aan het DELE examen deel te nemen.

 

Verrijkingsprojecten (Bureau Talent)

Bureau Talent
Bureau Talent biedt projecten aan waar leerlingen zelfstandig aan kunnen werken. Al tien jaar voorziet Bureau Talent scholen in Nederland van kwaliteit verrijkingsmateriaal voor cognitief talent. Het is voor leerlingen die de gewone stof goed aan kunnen en extra uitdaging kunnen gebruiken. De projecten van Bureau Talent bestrijken onderwerpen uit alfa, bèta, gamma en deltavakken: van Chinese Cultuur en Sterrenkunde tot Ondernemen en Beweging van de Mens. Klik voor alle onderwerpen op deze link.

Opzet voor onze school in Zaltbommel
Alle leerlingen van locatie Zaltbommel krijgen het aanbod om een project te doen. De voorwaarde is dat ze er cijfermatig goed voorstaan en zelfstandig kunnen werken onder lichte begeleiding. Leerlingen werken voor een periode van 11 weken zelfstandig aan een project. De leerlingen krijgen begeleiding van de bureautalentbegeleider mw. Hoogenboom - Stuij. Er kunnen in een cursusjaar twee blokken van elf weken gedaan worden. Een leerling kan dus twee projecten afronden. Na het 1ste project wordt er besloten of de leerling een 2de project mag doen. Na afloop van de twee projectrondes zal het geheel afgesloten worden met een avond waarop de leerlingen alle projecten aan het thuisfront laten zien. Periode 1 is vanaf november t/m januari. Periode 2 is van februari tot juni. De presentatieavond is vervolgens eind mei of begin juni. Aanmelden voor de 1ste ronde kan tot eind november via mw. W. Hoogenboom - Stuij (whoogenboom@gomarus.nl) met cc naar de mentor. De kosten zijn voor rekening van school.
 

Aterliergroep

In de ateliergroep krijgen leerlingen van klas 2 t/m 4 de kans en de ruimte om vrij kunstwerken te maken van allerlei disciplines. Voorbeelden die met creativiteit te maken hebben, zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, illustreren, kleien, ruimtelijk werken, enz. Ze kiezen daarvoor zelf een thema uit en proberen verschillende technieken uit in 2D en 3D, zodat ze hun eigen stijl en creativiteit leren ontwikkelen. Het heeft wel de voorkeur dat het een kunstwerk wordt om binnen school op te hangen en waaruit de identiteit van de school zichtbaar wordt. Deze ateliergroep is één keer in de drie weken op woensdagmiddag en wordt begeleid door mw. Van den Dikkenberg. De voorwaarden dat een leerling zich aansluit is dat hij/zij gemotiveerd is, cijfermatig goed staat voor de vakken waar die eventueel bij wegblijft en toestemming heeft van de vakdocent(en). Aan het eind van de periode ontvangen de leerlingen een certificaat en maken we van alle kunstwerken een tentoonstelling waar u dan ook welkom bent om te komen kijken. Aanmelding via mw. Van den Dikkenberg-Doornebal (dwmvandendikkenberg@gomarus.nl) met cc naar de mentor.

Eureka!Cup

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van vwo. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is hier zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren. De wedstrijd is in eerste instantie op school. De winnende teams uit klas 1,2 en 3 kunnen naar gezamenlijk naar de Eurekaday. Dit is een leuke dag waar het project gepresenteerd wordt voor de jury en er een winnaar wordt gekozen. Dit is al een aantal keren gelukt door de Gomaristen!

De ontwerpvraagstukken worden in de vorm van lesmateriaal aangeboden. In dit lesmateriaal wordt uitgegaan van de didactiek van ontwerpend leren. Ontwerpend leren is een cyclisch proces waarbij verschillende stappen een aantal malen worden doorlopen. De leerlingen doen onderzoek naar het vraagstuk, ze worden aangemoedigd innovatieve ideeën te bedenken en ze werken uiteindelijk hun oplossing uit. De Eureka!Cup is een vakoverstijgend project. De leerlingen leren niet alleen de ontwerpcyclus toepassen, maar ze worden bijvoorbeeld ook gestimuleerd in taal, rekenen en sociale vaardigheden. Daarnaast draagt het bij aan de creatieve en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Aanmelden kan via Dhr. Van Soolingen (avansoolingen@gomarus.nl). Maximaal 20 leerlingen.

Project Space Challenge

Techniek met een knipoog naar de ruimtevaart
Programmeren is een must voor de toekomst. Met dit project ga je daar kennis mee maken. Centraal staat de Perseverance, een voertuig wat rondrijdt op Mars.


Omschrijving Project
Via zelfbouw, besturing en programmering gaat de leerling één of meerdere opdrachten uitvoeren, met als uiteindelijk resultaat een werkstuk, een volbrachte opdracht of een afgelegde route. Ook wordt een verdiepend thema over de ruimtevaart bestudeerd, uitgezocht, onderzocht en gepresenteerd.


Achtergrond
De leerling gaat zich verdiepen in de besturingstechniek en robotica en gaat aan de slag met het zelf in elkaar zetten van een robot (Lego Mindstorms EV3, Lego Spik Prime of Lego Mindstorms Inventor) om een missie uit te voeren met behulp van de ‘Space Challenge’.


Doelen
Kennismaking met de besturingstechniek/ programmeerwereld. Het bouwen en programmeren van een robot.


Planning
Dit project gaat de 2e helft van het schooljaar 2021-2022 draaien. Opgave tot uiterlijk 15 december 2021 bij T.J. van de Werken (tjvandewerken@gomarus.nl )

 

WRO LEGO Robot wedstrijd

Programmeren met een Lego Robot!


“Ontwikkelaars hebben oplossingen gecreëerd voor slimme systemen (smart systems) die werken zonder menselijke interventies. Het gevolg hiervan is dat steeds meer dingen in onze huizen automatisch gereguleerd worden, we krijgen “smart homes.” Denk aan een slimme thermostaat, die bijvoorbeeld signaleert wanneer er niemand thuis is, en dan de verwarming laag zet. Of aan verlichting met sensoren, die het licht automatisch aan en uit schakelen. In de toekomst zullen onze smart homes wellicht onderhouden en bestuurd worden door autonome bewegende robots. Deze robots zullen geprogrammeerde instructies volgen.
De missie van dit jaar is het ontwerpen van een robot die oude lampen vervangt door “smart lights.” De robot moet nieuwe lampen (de smart lights) uit de opslag halen en ze naar verschillende kamers in het gebouw brengen. Ook moet de robot de oude lampen naar het afval brengen. Op deze manier kan de robot het verlichtingssysteem in het gebouw moderniseren en energie helpen besparen. Je kunt meedoen met een team van 3 personen. Doorgaans is de wedstrijd op een zaterdag in Juni. Deelname is mogelijk vanaf de 2e helft van het schooljaar. Tegen die tijd krijgen jullie een mail van dhr. T.J. van de Werken om je aan te melden. Dit doe je door te reageren met cc naar je ouders en je mentor. Zie voor meer informatie de site van WRO.

 

Wiskunde D

Houdt uw zoon/dochter wel van een wiskundig puzzeltje? Doet hij/zij wiskunde zonder al te veel moeite? Heeft hij/zij de wiskunde docent meestal helemaal niet nodig? Dan is er een leuke uitdaging! Wiskunde D
Wat is wiskunde D?
In de onderbouw heeft uw kind maar één soort wiskunde, maar in de bovenbouw moet er gekozen worden tussen wiskunde A,B of C. Wiskunde D is een extra vak; het is net wat moeilijker en laat de hersens kraken over wiskundige problemen. Om er echt een goed beeld van te krijgen, kan uw zoon/dochter het beste eens binnenlopen om de boeken te bekijken. In de onderbouw is er nu de mogelijkheid om alvast te starten met dit vak. Dit betekent dat er in klas 2 alvast wat onderwerpen uit 4vwo behandeld worden die nodig zijn om wiskunde D te kunnen begrijpen. Vervolgens gaat uw zoon/dochter in klas 3 aan de slag met de eerste hoofdstukken van wiskunde D.
Hoe gaat het als uw zoon/dochter wiskunde D gaat doen? Uw zoon/dochter meldt zicht aan bij mevr. M.M. Loeve-het Lam (Gorinchem) of mevr. D.G. van Haaften (Zaltbommel). Zij gaan in overleg met de leerling, mentor en wiskunde docent om te bepalen óf dit wat voor hem/haar is en hoe ze hem/haar het beste kunnen begeleiden. Vervolgens krijgt hij/zij de mogelijkheid om versneld de gewone wiskunde hoofdstuk door te werken, zodat hij/zij tijd overhoudt om met klasgenoten aan wiskunde D te werken. Het zal dus grotendeels onder schooltijd plaatsvinden, hoewel het nodig kan zijn dat uw kind zichzelf wat extra huiswerk opgeeft…

Overige projecten/Wedstrijden

Bovenstaande extra uitdagingen zijn natuurlijk niet verplicht. Het is een aanbod wat we verzorgen omdat we merken dat sommige leerlingen het erg leuk vinden zelf ergens helemaal voor te gaan en deze extra uitdaging ook nodig hebben. Het is ook gewoon goed wanneer leerlingen alle tijd nodig hebben om alles goed voor school te doen. Er komen dit jaar nog heel wat mogelijkheden voor leuke uitdagingen. Deze projecten of wedstrijden zijn iets beter behapbaar en zullen gedurende dit jaar aangeboden worden door een docent of de mentor. Wat kunnen de leerlingen verwachten? De Beverwedstrijd, een schaakchallenge en kangoeroewedstrijd bij wiskunde. Ook komt er een project bij muziek waarbij door een groep leerlingen uit verschillende klassen samen een concert georganiseerd en gegeven zal worden.


Heeft u vragen over het havo/vwo+ programma voor dit jaar? Stuur gerust een mail naar ondergetekende ajverrips@gomarus.nl


Met vriendelijke groet,


W. Hoogenboom - Stuij Docent/Bureautalentbegeleider/hb-coach
A.J. Verrips Docent / Coördinator Shakespeare/meerbegaafheid