Onderwijskwaliteit

 

Kwaliteitszorg is leren (en) verbeteren. Zoals op alle scholen staat op de Gomarus ‘leren’ centraal, niet alleen van leerlingen, maar ook van personeel. Fouten maken mag bij ons op school, maar het moet wel leiden tot leren en dus tot verbeteren. Zo verwachten wij van leerlingen dat ze bewust bezig zijn met verbeteren wanneer de resultaten niet goed zijn. Maar van docenten wordt eveneens verwacht dat ze nadenken over de vraag hoe de leerlingen tot hun resultaten gekomen zijn, en zo mogelijk ook verbeteringen doorvoeren in hun lessen of in de leerlingbegeleiding. De resultaten van onze school zijn gelukkig goed, maar toch blijven we alert op de vraag of het beter kan, want onderwijs is nooit ‘af’. De leidinggevenden in onze school denken ook voortdurend na over de vraag hoe het ‘leidinggeven’ beter kan, omdat er altijd wat te leren valt! Van tijd tot tijd peilen we met een vragenlijst de tevredenheid van ouders en leerlingen. Van die resultaten hoeven we niet te schrikken, maar we vinden er altijd wel verbeterpunten in. Daar proberen we dan ook aan te werken.

Overigens vindt leren niet alleen plaats in theoretische schoolvakken. Er wordt ook geleerd in praktijkvakken, tijdens stages, tijdens bezoeken aan scholen voor vervolgonderwijs en tijdens excursies.

Voor een completer beeld van de onderwijskwaliteit van onze school verwijzen we naar onderstaande website www.scholenopdekaart.nl.