Onderwijskwaliteit

 

Gomarus ‘leren’ centraal; niet alleen het leren van leerlingen, maar ook het leren van alle medewerkers. Fouten maken mag bij ons op school, maar de vraag die daarbij hoort is: zijn we bereid om van onze fouten te leren? Oftewel: leidt het tot verbeteren?

Van onze leerlingen en van onze medewerkers verwachten wij een positieve leerhouding. Van docenten wordt daarnaast verwacht dat ze nadenken over de vraag hoe de leerlingen tot ‘leren’ komen om daar vervolgens hun onderwijs op af te stemmen. Overigens vindt leren niet alleen plaats in theoretische schoolvakken. Er wordt ook geleerd in praktijkvakken en tijdens stages

De onderwijskwaliteit van de Gomarus is ‘bovengemiddeld’. Die bovengemiddelde onderwijskwaliteit willen we graag vasthouden. Dat betekent dat we het onderwijsproces voortdurend volgen en alert zijn op verbeterpunten

Van tijd tot tijd peilen we met een vragenlijst de tevredenheid van ouders, leerlingen en oud-leerlingen. Een prima manier om een beeld te krijgen van het leer- en veiligheidsklimaat van de school, zoals dat door deze ‘ervaringsdeskundigen’ beleefd wordt. We staan als school open voor aanbevelingen!

Voor een completer beeld van de onderwijskwaliteit van onze school verwijzen we naar onderstaande website:

Resultaten - Gomarus Scholengemeenschap (Gorinchem) | Scholen op de kaart

 

Resultaten - Gomarus scholengemeenschap (Zaltbommel) | Scholen op de kaart