Wat is lwoo?

Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Lwoo is geen aparte leerweg. De leerlingen worden geplaatst in een vmbo basis-klas met lwoo. Sinds 2016 zijn er mogelijkheden om leerwegondersteuning te krijgen op kader- en mavoniveau voor de eerste twee leerjaren.

Een kind komt in aanmerking voor vmbo basis met lwoo wanneer hij/zij op twee leergebieden een leerachterstand heeft van groter dan 25%. Daarnaast heeft het kind een IQ-score van minder dan 90 en meer dan 75. Op basis van deze gegevens kan de school een indicatie aanvragen voor lwoo. Bij een IQ tussen de 75 en 80 kan de school ook een keuze maken voor een Pro-indicatie, als op twee leergebieden de leerachterstand groter is dan 50%. Bij een IQ onder de 75 zal de school een Pro-indicatie aanvragen, als op twee leergebieden de leerachterstand groter is dan 50%. Met zo’n Pro-indicatie mag een leerling in een vmbo basis-klas met lwoo worden geplaatst, maar is een eventuele overstap naar Praktijkonderwijs mogelijk, als het niet lukt.

Lwoo op de Gomarus

Op de Gomarus hebben wij gekozen voor aparte klassen voor leerlingen met een lwoo-indicatie. Het maximaal aantal leerlingen in een klas is vijftien. De klassen krijgen veelal les op de lwoo-afdeling. Deze gang is afgesloten voor andere leerlingen, waardoor er rust en veiligheid ontstaan. Er wordt lesgegeven in kleine, prikkelarme lokalen. De lwoo-docenten geven meerdere vakken aan de klassen; hierdoor hebben de leerlingen weinig verschillende docenten voor zich staan. Zo ontstaan er korte lijntjes tussen leerling en docent. De docenten en onderwijsassistenten hebben tweewekelijks overleg met elkaar. In dit overleg staat de leerling centraal. De assistenten van het lwoo vormen een belangrijke schakel tussen de leerling en de docenten.

Begeleiding

De mentor heeft nauw contact met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s). Met elke leerling wordt een eigen handelingsplan opgesteld. Hierin komt te staan wat de ontwikkelpunten van het kind zijn. Zo is er een mogelijkheid voor het volgen van individuele begeleiding op een leergebied of sociaal-emotioneel gebied. Ook kan een leerling na schooltijd worden begeleid bij het maken en leren van huiswerk. Er is gelegenheid tot het volgen van een sova-training. Deze training is alleen bedoeld voor leerlingen uit de lwoo-klassen. Ook dit zorgt voor veiligheid.

Contact

Heeft u vragen over de lwoo-afdeling, mail dan naar: lwoo@gomarus.nl