Onderwijs op afstand

24 maart 2020 | Gorinchem


Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Sinds 16 maart is onze school gesloten. Wie had dat ooit kunnen denken! We volgen daarmee de aanwijzingen van onze overheid. Het is aangrijpend om te zien hoe het Coronavirus onze maatschappij vrijwel stillegt. Dat heeft ons wat te zeggen! De Heere laat een sprake uitgaan over deze wereld, over ons land en onze school en gezinnen. In verschillende gezinnen is het virus geconstateerd. We wensen alle betrokkenen van harte de ondersteuning van de Heere toe. Wees ervan verzekerd dat we ook als medewerkers van de Gomarus voor u bidden.

Het onderwijs op school kan niet doorgaan. We proberen het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Dat gebeurt via de studiewijzer van SOMTODAY, via Teams, filmpjes en andere digitale middelen. We zien dat er door veel leerlingen goed gewerkt wordt. We roepen jullie ook op om dat te blijven doen.

Iedere vrijdag zal er een nieuwsbrief verstuurd worden naar de leerlingen en de ouders. Die nieuwsbrief staat ook op het ouder- en leerlingenportaal.

Heb je vragen, neem dan contact op met de mentor of de vakdocent!

Meer informatie: zie Schoolsluiting