Klassenwisseling BBHV

28 augustus 2019 | Gorinchem


Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen,

Eind vorig schooljaar konden er verzoeken voor plaatsing bij medeleerlingen worden ingediend. Gisteren zijn de laatste verzoeken verwerkt. Vanaf heden worden er voor bbhv geen verzoeken meer behandeld i.v.m. gereedmaken klassenlijsten, mentorgroepen e.d.