N.a.v. een zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een:

docent Frans ,13 lesuren bij obhv in Gorinchem (van 12-10-2020 tot 01-02-2021)

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken

 • Gereformeerde Gemeenten

 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hersteld Hervormde Kerk

 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

  Wie zoeken wij?

 • een nieuwe collega met een lesbevoegdheid Frans, of

 • een student die voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid studeert, of

 • een collega die de Pabo afgerond heeft.

  Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Frans wil geven.

 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.

 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.

  Meer informatie over het profiel van onze school vind je op onze website.

  Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;

 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.

  Informatie
  Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:

 • dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen;

 • dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen;

 • mevr. J. Cadéac-Verheij, vakgroepleider: jcadeac@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

  Sollicitaties

  Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk, medewerker P&O: personeelszaken@gomarus.nl .

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.