Aan de slag met en voor jongeren?

Kunt u goed omgaan met jongeren? Begrijpt u hun denkwereld een beetje? Zou u best wel wat met en voor hen willen doen? Dat kan! We willen dit schooljaar een proef doen met ouders die het leuk vinden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan onze school.

We zoeken concreet:

  • Ouders die willen helpen met surveilleren bij schoolexamens/eindexamen. Wat houdt dat in? Denkt u dan aan uitdelen, ophalen en sorteren van het gemaakte werk. Maar ook het toezicht houden tijdens deze examens. Uiteraard samen met en onder verantwoordelijkheid van een of meerdere docenten.
  • Ouders die willen helpen bij het begeleiden van excursies van bijvoorbeeld tekenen, muziek, CKV etc. Hierbij is het nog meer van belang dat u goed met jongeren kunt omgaan en binnen een groep kan corrigeren of het gesprek aangaan.

De proef die we willen doen in het komende schooljaar geldt in eerste instantie voor de bovenbouw van de havo en het vwo.

Interesse?

Neemt u gerust contact op met een van de teamleiders, mevr. J.N. de Wild-Rentier of dhr. J. Averesch. U kunt hen telefonisch bereiken via het centrale nummer, of via de mail: jndewildt@gomarus.nl of javeresch@gomarus.nl .