Vorming en toerusting

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit de Bijbelse principes leven, en dat ook kunnen verwoorden en voorleven naar andersdenkenden. De voorbereiding daarop noemen we Vorming en Toerusting. Natuurlijk is dat in de eerste plaats een taak voor thuis, maar wij sluiten daar graag op aan.

 

De reformatorische gezindte vormt in Nederland een minderheid. Onze jongeren komen in aanraking met mensen en maatschappelijke ontwikkelingen die niet gericht zijn op de Bijbel. Daarom is het belangrijk dat we de Bijbelse waarden en normen overdragen en dat leerlingen deze overnemen en daarvoor uit durven en kunnen komen in een omgeving die daar anders over denkt.

 

In de eerste twee leerjaren hebben we een uur per week toerusting en vorming op het rooster staan. Verder werken we daaraan in de lessen van de diverse vakken, zoals godsdienst, maatschappijleer, biologie, maar ook op speciale themadagen over bijvoorbeeld seksualiteit, omgaan met moderne media en door middel van de (maatschappelijke) stage.

We hopen zo te bereiken dat onze leerlingen participeren in de huidige maatschappij als betrokken burgers met behoud van de eigen waarden en normen en respect voor andersdenkenden.