Visie LOB schoolbreed

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vindt plaats gedurende de jaren dat de leerling op school verblijft. De decaan wandelt deze jaren met de leerling mee om dat proces in goede banen te leiden. Er worden keuzes door de leerling gemaakt, waarbij we de volgende loopbaancompetenties onderscheiden: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturen en netwerken *).

De decaan van mavo/havo/vwo begeleidt de leerling hierin meer of minder, afhankelijk van de ontwikkeling en de behoefte van de leerling. Binnen het vmbo-bk doet voornamelijk de mentor dit. Keuzes worden door de leerling gemaakt, het proces wordt door de decaan bewaakt. De omgeving van de leerling (de school) moet ook loopbaanbewust gemaakt en gehouden worden.

 

*) Naar: Kuypers A.C.T., Breng beweging in je loopbaan 2015. Zie voor een toelichting ook: http://www.talentinontwikkeling.org/kuijpers-loopbaancompetenties.html