Gezocht vanwege ziekte van de gedragsdeskundige van de traject- en de integratieklassen:

 

psycholoog/orthopedagoog

 

Vacature

  • Deze vacature gaat in per direct
  • Het gaat om twee dagen per week in Gorinchem
  • Betreft tijdelijke vervanging, duur nog onbekend
  • Je werkt in een leuk team van gedragsdeskundige, coaches en assistentes van traject- en integratieklassen

De zorgcoördinator/jeugdpsycholoog werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.

 

Taken

De psycholoog/orthopedagoog

  • Coördineert in acute dienstverlening.
  • Is verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning van leerlingen.
  • Is medeverantwoordelijk voor de dossiers van de zorgleerlingen in het leerlingvolgsysteem (SOM) en voor het opstellen en uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
  • Ondersteunt de coaches van de traject- en integratieklassen in het omgaan met leerlingen, ouders en externe contacten.
  • Is aanwezig bij intakegesprekken van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag.
  • Kan vragenlijsten of andere onderzoeksmiddelen inzetten en onderzoeksuitslagen interpreteren om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, intelligentie en leerachterstanden bij leerlingen.

 

Profiel

Leerlingen die extra ondersteuning vragen, hebben een warme plaats in je hart. Je vindt het een uitdaging om aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om goed samen te werken met collega’s en hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening. Je hebt aantoonbaar actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ervaring in het onderwijs biedt meerwaarde voor deze functie. Je hebt een afgeronde opleiding als (ortho)pedagoog of (jeugd)psycholoog op WO-niveau. Het is een pré als je de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) hebt.

 

Functiewaardering

Schaal 10/11.

 

Informatie

Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both: 06-48595365 of lwboth@gomarus.nl.

 

Sollicitatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk, medewerker P&O: personeelszaken@gomarus.nl .

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.