Wij zijn op zoek naar een:
 

 

                                                  Jeugdpsycholoog/orthopedagoog

 

 

In verband met zwangerschapsverloven van collega’s is er een vacature met ingang van 1 april 2024 voor een jeugdpsycholoog/orthopedagoog. Het betreft een tijdelijke vacature van drie dagen tot de zomervakantie van 2024 en erna nog van twee dagen tot de kerstvakantie van 2024. Dat betekent ongeveer 18 uur per week. Twee dagen is bespreekbaar. Beschikbare dagen in overleg, met voorkeur voor in ieder geval de dinsdag.

Taakinhoud:

Als jeugdpsycholoog/orthopedagoog ben je betrokken bij de coaches en assistentes van de trajectklas. Deze collega’s bieden ondersteuning aan leerlingen, die door (gedrags)belemmeringen -zoals ADHD, ASS of een medische aandoening- intensieve begeleiding nodig hebben om aan het onderwijs deel te kunnen nemen.

De jeugdpsycholoog/orthopedagoog werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.

Wij zoeken iemand die:

  • coaches en assistentes coacht in het omgaan met leerlingen, die extra ondersteuning behoeven
  • verantwoordelijk is voor de continuïteit van de ondersteuning van leerlingen
  • gesprekken voert met coaches, ouders en externe contacten (hulpverlening)
  • medeverantwoordelijk is voor de dossiers van de zorgleerlingen in het leerlingvolgsysteem (SOM) en voor het opstellen en uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
  • een constructieve bijdrage levert aan de leerlingbespreking
  • coördineert in acute zorgsituaties
  • Adviseert over ondersteuning binnen het primair proces
  • psycho-educatie geeft aan collega’s
  • vragenlijsten of andere onderzoeksmiddelen kan inzetten en onderzoeksuitslagen kan interpreteren om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, intelligentie en leerachterstanden bij leerlingen.

Profiel:

Leerlingen die extra ondersteuning vragen, hebben een warme plaats in je hart. Je vindt het een uitdaging om aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om goed samen te werken met collega’s en hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening. Je hebt actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ervaring in het onderwijs biedt meerwaarde voor deze functie. Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding als (ortho)pedagoog of (jeugd)psycholoog op WO-niveau, eventueel met de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Functiewaardering:

Schaal 11

Informatie:

Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both: 06-48595365 of lwboth@gomarus.nl.

 

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om om te solliciteren via deze link.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.