We zijn op zoek naar een

 

                                    lwoo-docent voor de locatie Gorinchem (minimaal 4 dagen)

 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen moeten overeenstemmen. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid

 

Wie zoeken we?

We zoeken een enthousiaste, gedreven docent die overwegend lesgeeft op de lwoo-afdeling. Van deze nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij oog heeft voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften én die er energie van krijgt om samen met een groepje collega’s leerwegondersteuning te bieden aan vmbo-leerlingen die dat hard nodig hebben.

 

Wat verwachten we van de lwoo-docent?

 • Je hebt oog voor de leerling als uniek schepsel van God
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
 • Je geeft tenminste twee vakken aan meerdere lwoo-klassen, waarvan in ieder geval Nederlands
 • Je bent bereid een beperkt gedifferentieerd lesaanbod te verzorgen op de kernvakken
 • Je gaat voor een maximaal welbevinden van de leerling én een maximaal leerrendement
 • Je geeft duidelijk leiding aan het groeps- en onderwijsleerproces van een lwoo-klas
 • Je bent in staat samen met meerdere collega’s de lwoo-leerlingen adequaat te begeleiden en gezamenlijk de lwoo-afdeling goed te laten functioneren
 • Je draagt zorg voor blijvende persoonlijke professionalisering en je bent bereid een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de lwoo-afdeling
 • Het bezit van een pabo-diploma en ervaring in het basisonderwijs (groepsleerkracht groep 7/8, intern begeleider, directeur primair onderwijs) is een pré.
 • Het bezit van een tweedegraads bevoegdheid (of het behalen daarvan) is vereist om brede inzet binnen de lwoo-onderbouw en -bovenbouw op termijn mogelijk te maken.

 

Wat bieden wij?

 • professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.
 • facilitering van je eventuele tweedegraads opleiding Nederlands met uitstroomprofiel vmbo
 • ben je nog niet in het bezit van een lesbevoegdheid en zoek je een nieuwe uitdaging binnen het voortgezet onderwijs? Wij gaan met je in gesprek over welke studieroute bij jou past.

 

Informatie

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:

 

Sollicitatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk: personeelszaken@gomarus.nl

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.