Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een

 

                                                        coach trajectklas in Gorinchem

 

Vanwege uitbreiding van de trajectklassen is er een vacature voor coach voor de locatie Gorinchem (fulltime: 5 dagen).

Op de Gomarus Scholengemeenschap zijn er diverse vormen van ondersteuning voor leerlingen, onder andere binnen de trajectklas. Leerlingen die in de trajectklas zitten, volgen hun lessen (grotendeels) buiten de reguliere setting. De coach is een vast gezicht voor de leerling, biedt begeleiding aan leerlingen en ondersteunt de collega’s binnen en buiten de trajectklas. Er is een enthousiast team van collega’s om mee samen te werken.

Taakinhoud:

 • Je bent verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van een kleine groep leerlingen met gedragsbelemmeringen (voorheen cluster4). In de trajectklas is sprake van verschillende niveaus en jaarlagen binnen de groep. Het onderwijs is dus grotendeels individueel.
 • Je leidt ook gezamenlijke momenten, bijvoorbeeld een dagopening.
 • Je bent verantwoordelijk voor de professionele begeleiding van jouw leerlingen, mede op basis van het ontwikkelingsperspectief.
 • Je werkt samen met de gedragsdeskundigen en de assistentes aan de ontwikkeling van jouw leerlingen en groep.
 • Je voert gesprekken met ouders en hulpverleners over de voortgang van de leerlingen.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de dossiers van de zorgleerlingen in het leerlingvolgsysteem (SOM).
 • Je denkt en werkt mee met schoolontwikkelingen op het gebied van leerlingondersteuning.

 

Profiel:

 • Je kunt aansturen en coachen. 
 • Je kunt groepsprocessen beïnvloeden en er leiding aan geven.
 • Je kunt omgaan met leerlingen die complex gedrag vertonen.
 • Een vastgelopen leerling zie je als een uitdaging.
 • Je bent bereid telkens opnieuw te beginnen met leerlingen.
 • Je weet hoe je kunt handelen in geval van grensoverschrijdend verbaal of fysiek gedrag en je raakt er niet door uit balans.
 • Je bent in staat om goed te communiceren en samen te werken met collega’s en ouders.
 • Je hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening.
 • Je hebt actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
 • Je beschikt over humor en relativeringsvermogen.
 • Je kunt reflecteren en bent in staat je kwetsbaar op te stellen.
 • Je hebt een passende opleiding voor je taak als coach of bent bereid deze te volgen (master MEN).
 • Je hebt ervaring in het (speciaal) onderwijs.

 

De coach van de trajectklas werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.


Functiewaardering:

Schaal LB/S10

 

Informatie:

Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both: 06-48595365 of lwboth@gomarus.nl.
 

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om te solliciteren via deze link.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.