Wij zijn op zoek naar een:

jeugdpsycholoog/orthopedagoog (0,64 fte)

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Vacature

 • Deze vacature gaat in per 1 december 2019
 • Het betreft werkzaamheden voor de locatie Gorinchem binnen de teams basis tot en met vwo.
 • Het gaat om 26 uur per week.
 • De donderdag is de vergaderdag van het IZO en ZAT, meestal in Gorinchem.
 • De werkzaamheden zijn:
  • Jeugdpsycholoog/orthopedagoog team Medisch Passend Onderwijs (220 uur)
  • Zorgcoördinator mavo (358 uur)
  • Jeugdpsycholoog/orthopedagoog satellietklas (450 uur)

Taakinhoud

 • De zorgcoördinator is met name voor de mentoren en teamleiders in het mavoteam het eerste aanspreekpunt als het gaat om leerlingbegeleiding. Hij/zij zoekt op een professionele manier samen met hen binnen de zorgstructuur van onze school of daarbuiten naar de juiste ondersteuning voor de leerlingen en collega’s.
 • Als jeugdpsycholoog/orthopedagoog is hij/zij betrokken bij de coaches en assistentes van het team Medisch Passend Onderwijs en het team van de satellietklas. Beide teams geven begeleiding volgens arrangementen op het gebied van respectievelijk medische belemmeringen (langdurig ziek, lichamelijk gehandicapt) dan wel gedragsproblematiek.

De zorgcoördinator/jeugdpsycholoog werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.

Taken

De zorgcoördinator/jeugdpsycholoog

 • Is eerste aanspreekpunt bij zorgvragen van teamleiders en mentoren en beslist in overleg over het vervolgtraject.
 • Adviseert over ondersteuning binnen het primair proces.
 • Levert constructieve bijdrage aan het Intern Zorg Overleg (IZO) en Zorg Advies Team (ZAT). De vergaderingen zijn op donderdag.
 • Coördineert in acute dienstverlening.
 • Coacht leerlingen op het gebied van gedrag of leren.
 • Coacht mentoren en vakdocenten in het omgaan met leerlingen, die extra ondersteuning behoeven.
 • Is verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning van leerlingen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de dossiers van de zorgleerlingen in het leerlingvolgsysteem (SOM) en voor het opstellen en uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
 • Ondersteunt de coaches van het team Medisch Passend Onderwijs en van het team van de satellietklas in het omgaan met leerlingen, ouders en externe contacten.
 • Geeft psycho-educatie aan vakdocenten.
 • Is aanwezig bij intakegesprekken van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag.
 • Kan vragenlijsten of andere onderzoeksmiddelen inzetten en onderzoeksuitslagen interpreteren om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, intelligentie en leerachterstanden bij leerlingen.

Profiel

Leerlingen die extra ondersteuning vragen, hebben een warme plaats in je hart. Je vindt het een uitdaging om aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om goed samen te werken met collega’s en hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening. Je hebt aantoonbaar actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ervaring in het onderwijs biedt meerwaarde voor deze functie. Je hebt een afgeronde opleiding als (ortho)pedagoog of (jeugd)psycholoog op WO-niveau. Het is een pré als je de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) hebt.

Functiewaardering

Schaal 10/11.

Informatie

Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W.
Both: 0183-610361 (school), 06-48595365 (privé) of lwboth@gomarus.nl.

Sollicitatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. woensdag 25 september 2019 een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk, medewerker P&O: jdorst@gomarus.nl .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.