Wij zijn per direct op zoek naar een:

interim hoofd facilitaire dienst

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen moeten overeenstemmen. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.


Wat zoeken wij?

Een interim Hoofd Facilitaire dienst op MBO+/HBO-niveau, wegens vervanging in verband met ziekte.


Wie zoeken wij?

 • een collega die relevante kennis en ervaring heeft binnen het voortgezet onderwijs.
 • leidinggevende capaciteiten heeft.
 • een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • een collega die voldoet aan het profiel van onze school, meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl.


Omgeving

De afdeling Facilitaire dienst valt onder de dienst Bedrijfsvoering. Deze omvat de onderdelen P&O, Facilitaire dienst, ICT, Administratie, Logistiek en PR. De Facilitaire dienst heeft de taak om zorg te dragen voor de huisvesting, het beheren en onderhouden van de gebouwen en technische installaties, het zorgdragen voor de beveiliging van de school, het verzorgen van de bode-, telefoon en receptiefuncties, de reproafdeling en de inkoop van goederen en diensten.
Het hoofd Facilitaire dienst is overlegpartner voor bovengenoemde facilitaire processen en geeft daar ook leiding aan. Het hoofd Facilitaire dienst legt verantwoording af aan de directeur Bedrijfsvoering.

Taken

De taken van het interim hoofd Facilitaire dienst zullen, afhankelijk van ervaring, nader worden vastgesteld. Te denken valt aan:

 • leidinggeven aan de medewerkers van het Facilitaire team.
 • de inkoop van goederen en diensten
 • gebouwenbeheer


Informatie

Het aantal uren is bespreekbaar. Wij denken nu aan minimaal twee tot drie dagen per week. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met dhr. J. de Deugd, directeur bedrijfsvoering, tel. 0183-610361 en/of 06-48750858.


Sollicitatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. woensdag 25 september 2019 een sollicitatiebrief met motivatie en cv te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk, medewerker P&O: jdorst@gomarus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.