Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar:

docenten zorg en welzijn (34 lesuren, vmbo in Gorinchem)

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken

 • Gereformeerde Gemeenten

 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hersteld Hervormde Kerk

 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

  Wat zoeken wij?

 • nieuwe colleg's met een lesbevoegdheid Zorg en Welzijn, of

 • studenten die voor een 2e graads bevoegdheid studeren, of

 • collega's die de Pabo hebeen afgerond.

  Wat vragen wij?

 • collega's die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Zorg en Welzijn willen geven.

 • collega's die ervaring hebben met het omgaan met onze jeugd.

 • collega's die van harte onze grondslag onderschrijven.

  Meer informatie over het profiel van onze school vind je op deze website.

  Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;

 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.

  Informatie

  Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:

 • dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen;

 • dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen;

 • mevr. P. de Lange, vakgroepleider: pdelange@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

  Sollicitatie

  Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst: personeelszaken@gomarus.nl.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.