HERHAALDE OPROEP

 

In verband met het vertrek van één van onze leden als gevolg van periodiek aftreden zijn we op zoek naar een:

 

Lid voor de Raad van Toezicht

portefeuille juridisch
 

De Gomarus scholengemeenschap

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Wij zien het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op een bewogen, bevlogen en betrokken manier werken onze docenten aan onderwijs, toerusting en vorming van bijna 1800 leerlingen. Deze leerlingen krijgen onderwijs vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Op de Gomarus scholengemeenschap worden de opleidingen atheneum, havo, mavo en vmbo-bk aangeboden op twee locaties, een hoofdvestiging in Gorinchem en een nevenvestiging in Zaltbommel. De school is ondergebracht in een stichting die ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem. Binnen deze stichting is een scheiding gemaakt tussen bestuur (College van Bestuur) en toezicht (Raad van Toezicht).
 

Profiel

De openstaande vacature betreft een lid met kennis van en affiniteit met de juridische sector.
 

Wij vragen

 • Lidmaatschap van één van de in het bestuur van de Vereniging participerende kerkgenootschappen en onderschrijving van de grondslag van de school
 • Een hbo/academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met het onderwijsrecht en de rechtspositie van personeel in het onderwijs, dan wel de bereidheid om zich daarin te verdiepen
 • Een heldere kijk op de ontwikkelingen in het onderwijs
 • Het vermogen om adequaat toezicht te houden op bestuurder en besturing van de school en daarbij een juist evenwicht te kunnen vinden tussen gewenste betrokkenheid en professionele afstand
 • Kennis en vaardigheden om als klankbord te kunnen fungeren voor de bestuurder
 • Iemand die kan samenwerken in een team, maar tegelijkertijd in staat is zich onafhankelijk op te stellen
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
   

Wij bieden

 • Een boeiende taak binnen een inspirerende organisatie
 • Een rol binnen een betrokken en professioneel team
 • De mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering als toezichthouder
 • Een passende honorering.
   

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.A. Stoop MBA, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06-10338027. Een informatiepakket kunt u opvragen bij mevr. G. Heuvelman, tel. 0183-610362 of per e­-mail: gheuvelman@gomarus.nl.
 

Solliciteren

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met D.V. maandag 15 april 2019 sturen naar: Secretariaat Gomarus scholengemeenschap, t.a.v. mevr. G. Heuvelman, Postbus 425, 4200 AK Gorinchem. Dit kan ook per e­mail: gheuvelman@gomarus.nl.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.