De satellietklas is geen klas zoals een gewone klas. Het is een plaats binnen school waar een leerling heen kan gaan voor een extra steuntje in je rug. In de satellietklas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. Zowel op het hoofdgebouw als op de dependance is een s-klas te vinden. Indien nodig kan de s-klasbegeleiding worden aangevuld met huiswerkservice: na de lesdag kan de leerling op school huiswerk plannen, maken en leren. Het doel is uitstromen naar de reguliere lessen. Het doel van de ondersteuning vanuit de s-klas is de leerling te helpen zonder de s-klas zijn schoolloopbaan te vervolgen.

 

<- Terug