Belangrijke vragen over de schoolsluiting

Als gevolg van het coronavirus zijn scholen in Nederland gesloten. Op de Gomarus willen we het onderwijs zoveel mogelijk door laten gaan. Dat levert onder leerlingen en ouders/verzorgers natuurlijk vragen op. Hieronder beantwoorden we er een aantal. Deze pagina zal steeds worden bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt: woensdag 1 april 2020 13:00 uur.

Zijn er voor leerlingen tips en instructies beschikbaar om thuis te werken?

Zeker. Als de leerlingen inloggen op leerling.gomarus.nl kunnen ze daar tips vinden. Deze wordt bijgehouden op basis van veel gestelde vragen.

Gaan de ouderavonden in april door?

Zoals het er nu uitziet, gaan de ouderavonden zoals die normaal gesproken plaatsvinden, niet door. Dit geldt voor alle locaties. De mentor neemt contact op met ouders/verzorgers over het inplannen van een afspraak per telefoon of videobellen.

Worden er de komend tijd nog excursies gehouden?

Nee. Excursies die tot aan de zomervakantie gepland waren, komen te vervallen. Dit is in lijn met het beleid van andere reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.

Kan de diploma-uitreiking later in het jaar doorgaan?

Het is op dit moment nog te vroeg om hier een besluit over te nemen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren ouders/verzorgers hier op een later moment over.

Hoe lang duurt de schoolsluiting?

In elk geval tot en met dinsdag 28 april 2020. We volgen de instructies van de overheid op. 

Is het momenteel wel veilig op school?

Leerlingen die wel naar school komen wordt gevraagd zoveel mogelijk rekening te houden met de eerder afgegeven voorschriften rond hygiëne. Het werken in grote groepen wordt zoveel mogelijk vermeden en we houden voldoende afstand tot elkaar (1,5 meter). Deze voorschriften gelden uiteraard ook voor medewerkers van de school.

Wat houdt onderwijs op afstand eigenlijk in?

Er zijn diverse mogelijkheden om leerlingen op afstand lesstof aan te bieden. Bijvoorbeeld:

  • via SOMtoday wordt digitaal lesmateriaal aangeboden
  • door gebruik te maken van lesboeken van school
  • met reeds bestaand oefenmateriaal op internet
  • met nieuw oefenmateriaal dat door docenten wordt gemaakt
  • via een klassenvergadering in Microsoft Teams
  • via telefonisch contact

Docenten stemmen onderling en met leerlingen af welke (combinatie van) middelen worden ingezet.

Hoe weet een leerling wat er van hem of haar wordt verwacht?

Docenten volgen de planning die op SOMtoday staat. Wij doen een beroep op de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en leerlingen om het opgegeven werk uit te voeren. We vragen ouder(s)/verzorger(s) betrokken te blijven op het (t)huiswerk.

Zijn docenten bereikbaar voor ondersteuning?

Ja, docenten werken in principe gewoon en zijn bereikbaar. Hoe de communicatie verloopt wordt door de docent zelf aangegeven. Als gevolg van de (preventieve) maatregelen tegen het coronavirus blijft een deel van de schoolmedewerkers thuis.

Hoe gaat de ondersteuning van ICT door?

De ondersteuning van ICT doorgaat via servicedesk@gomarus.nl. Zonodig wordt contact opgenomen met de ouders of leerlingen.

Wat kun je doen als je niet kunt inloggen?

Soms krijgen leerlingen de melding dat er niet ingelogd kan worden in Office 365. Vaak is er op de achtergrond al iemand ingelogd.

1. Open een internet browser

2. Klik met de RECHTER muisknop op het browsericoontje op de taakbalk

3. Kies, afhankelijk van de browser, voor:

a. Nieuw InpPrivate-venster  of b. Nieuw Privévenster  of c. Nieuw Incognitovenster.

Ga daarna in het nieuw geopende venster naar: https://gomarus.nl en log in met de schoolgegevens.