Nieuw logo

Vandaag presenteren wij ons nieuwe logo. De komende weken hopen wij onze nieuwe huisstijl te implementeren.

"Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken." (Spreuken 22:6) Bewogen, bevlogen en betrokken. Dat zijn de kernwaarden van de Gomarus scholengemeenschap, die allen terugkomen in dit logo. Bewogen door de letter G als logovorm in diverse tinten, wat zorgt voor een dynamische uitstraling. Bevlogen door de kleur blauw, die staat voor wilskracht en idealen. En betrokken door alle elementen uit de logovorm die met elkaar in verbinding staan. Voor de letter G hebben we gekozen voor blauw. Een kleur die zoals gezegd staat voor wilskracht en idealen, maar ook voor geloof en vertrouwen. Op school worden vele beginselen bijgebracht, educatief en geestelijk. Daar mogen de leerlingen geloof en vertrouwen uit putten.

Iedere leerling gaat zijn eigen weg, maar gezamenlijk met de school. Alle kleurtinten staan voor de individuen die een traject doorlopen, maar samen vormen ze de Gomarus scholengemeenschap. De driehoekige elementen, die refereren aan de drie kernwaarden, staan met elkaar in verbinding. Ze geven aan dat de lessen van nu, zowel Bijbelse als schoolse, meegenomen worden naar later, naar het volgende schooljaar en naar het verdere leven. Met dit voorstel denken wij een fris en toegankelijk logo te presenteren, dat uiting geeft aan de kernwaarden van de school.

« ga terug