Gomarus naar Zaltbommel

Via deze website willen we u graag informeren over de ontwikkelingen rondom de start van onze nieuwe vestiging in Zaltbommel.  

Voorbereidingen

In de achterliggende periode is veel werk verzet. Er is een programma van eisen gemaakt, dat vervolgens is vertaald naar een ruimtelijk concept. Onze architect en de adviseur installaties hebben, in samenwerking met een ontwikkelteam van de school, het geheel uitgewerkt en een definitief ontwerp gemaakt. Inmiddels is ook het bestemmingsplan gewijzigd (per 14 september jl.) en zijn we D.V. eind oktober 2017 zijn we begonnen met de daadwerkelijke bouw.

Wie zijn de aannemers?

De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De bouwkundige aannemer is Burgland bouw uit Dodewaard. De installateur is Verweij elektrotechniek uit Nieuwegein.

Wanneer gaat de Gomarus in Zaltbommel open?

Zoals al eerder is aangekondigd, hopen we met ingang van cursusjaar 2018-2019 onze school in Zaltbommel in gebruik te nemen. Een en ander hangt natuurlijk af van de ongestoorde voortgang van de bouw, de weersomstandigheden etc. We zullen u daarvan op de hoogte houden. We verwachten dat (op termijn) ruim vijfhonderd leerlingen in Zaltbommel les zullen krijgen.

Wat is het onderwijsaanbod straks in Zaltbommel?

Bij de aanvang van cursusjaar 2018-2019 zullen in Zaltbommel de volgende afdelingen en leerjaren starten:

  • vmbo b/k      leerjaar 1 en 2  (incl. lwoo)
  • mavo           leerjaar 1, 2 en 3
  • havo/vwo      leerjaar 1, 2 en 3 

Het daaropvolgende cursusjaar 2019-2020 zal uitbreiding plaatsvinden naar mavo 4 en dat zal ook de eindsituatie zijn voor onze vestiging daar. Uiteraard zullen wij zorgdragen voor een naadloze aansluiting als de leerlingen overgaan naar de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo in Gorinchem.

Welke leerlingen gaan straks naar Zaltbommel en welke leerlingen blijven in Gorinchem?

Bij alle voorbereidingen hebben we natuurlijk een globale indeling gemaakt van de regio, om te kunnen inschatten uit welke plaatsen de leerlingen naar Zaltbommel of naar Gorinchem gaan. We hebben daarbij gekeken naar de afstand (km) en de reistijd. De ouders van wie wij verwachten dat hun kinderen straks naar Zaltbommel gaan, krijgen binnen een enkele week daarover bericht. Die ouders kunnen daar dan ook op reageren.

Hieronder ziet u een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan Zaltbommel zijn gekoppeld.

 

 

Hoe zit het met de ruimte in het hoofdgebouw aan de Hoefslag?

Ook met de realisatie van onze vestiging in Zaltbommel komen we in Gorinchem nog ruimte tekort. We hebben inmiddels met de gemeente Gorinchem afgesproken dat wij bij ons hoofdgebouw nog een stuk gaan aanbouwen (ca. 1.000 m2). De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels gestart. De planning is nu dat wij volgend jaar (2018) gaan starten en rond de kerst van 2018 de uitbreiding gerealiseerd hopen te hebben. Dat betekent dat we mogelijk nog een paar maanden (september t/m december) gebruik zullen moeten maken van een gedeelte van de dependance.

Wat gebeurt er met de dependance in Gorinchem?

Zoals u weet, hebben we op dit moment nog een dependance aan de Lange Slagenstraat en de Neercasselstraat. Deze gebouwen zijn behoorlijk verouderd. Als wij dat gebouw verlaten hebben, zal de gemeente het gaan slopen.

Communicatie

We willen u de komende periode regelmatig informeren over de stand van zaken rondom Zaltbommel. De ouders, kerkenraden en scholen krijgen deze nieuwsbrief standaard. Behoort u niet tot deze doelgroep, maar wilt u deze brief wel ontvangen? Schrijf u dan in via deze link: http://www.formdesk.com/gomarusscholengemeenschap/nieuwszaltbommel.

Indien u vragen heeft rondom onze vestiging in Zaltbommel, dan kunt u deze mailen naar e-mailadres Zaltbommel@gomarus.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt en dat er contact met u wordt opgenomen.

Er staat de komende periode veel te gebeuren. Het is onze wens en bede dat de Heere al dit werk zou willen zegenen, zodat straks onze leerlingen dichtbij huis reformatorisch onderwijs mogen ontvangen. Laten we in afhankelijkheid van Hem al dit werk doen. “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.” (Psalm 127: 1).