Gomarus naar Zaltbommel

Stand van zaken nieuwbouw

De eindstreep is gehaald. Dinsdag 28 augustus starten onze leerlingen op de nieuwe locatie Zaltbommel, Oude Bosscheweg 4, 5301 LA, 0183-730670.

We leiden u even rond door het gebouw:

Op de 2e verdieping vinden we ook de technische ruimte. Daar bevindt zich de luchtbehandelingskast, alle voorzieningen voor de verwarming (warmtepomp etc.) en de besturingskast van het geheel. Om het klimaat in het gebouw goed te regelen, is er veel techniek nodig. Op het dak van onze nieuwe school liggen de zonnepanelen, om zo voor een groot gedeelte zelfvoorzienend te zijn!

Op de 1e etage vallen met name de aula en de entreepartij op. Door de glazen pui is het heel licht en transparant. De grote entreetrap is een blikvanger. Op deze verdieping bevinden zich ook de centrale voorzieningen, zoals de conciërgeruimte, de keuken, de mediatheek en de receptie. Ook de cluster creatief (tekenen, CKV en muziek) heeft hier zijn lokalen en voorzieningen. De personeelsleden kunnen hier ontspannen in de personeelskamer. De teamleiders die leiding zullen geven aan deze vestiging, hebben hier ook hun werkplek.

Op de begane grond zien we o.a. de voorzieningen voor de praktijkruimten van de bouw- en techniekafdeling (BWI), Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Ook de ruimten voor de leerlingenzorg en het lwoo hebben inmiddels vorm gekregen.

Organisatie

Behalve een gebouw neerzetten, moet er natuurlijk nog veel meer gebeuren. Het meest belangrijke is wel de personele bezetting. We kunnen u melden dat vrijwel het gehele personeelsbestand compleet is. De docenten zijn bekend en zullen onder leiding van de teamleiders Broere en Van Hoeven het onderwijs gaan verzorgen. Ook de ondersteunende diensten zijn er klaar voor. Conciërge Verheij zal daar, in eerste instantie samen met conciërge Van den Heuvel, aan de slag gaan. Ook anderen, onder wie de collega’s van de mediatheek en de leerlingenbalie en ict, zijn er klaar voor!

Het nieuwe team voor Zaltbommel heeft inmiddels met elkaar kennisgemaakt en is in een aantal sessies aan de slag gegaan om alle voorbereidingen te treffen. Ze hebben kennisgemaakt met de regio en natuurlijk met de stad Zaltbommel.

Er is heel veel werk verzet in de achterliggende periode. Het is fijn om te merken dat iedereen zijn/haar schouders eronder zet. Toch moeten we blijven beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen des Heeren. Als Hij het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daaraan. Het is ons gebed en ons uitzien dat de Heere al deze werkzaamheden en het onderwijs in Zaltbommel zal worden gegeven, wil zegenen tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Opening

Een nieuw schoolgebouw vraagt om een opening. Het is niet alleen een opening van een nieuw gebouw, maar het is tevens (na een lange afwezigheid) dat er weer christelijk voortgezet onderwijs wordt gegeven in de Bommelerwaard en omgeving. Dat is een moment om bij stil te staan.

We hebben besloten om de opening te laten plaatsvinden nadat de school een paar weken in gebruik is. Het in gebruik nemen van de school is een spannend moment: iedereen moet nog wennen aan onderwijs op een nieuwe locatie, werkt alles, zit iedereen op de goede plek? Op dat moment moeten we niet de drukte van een officiële opening erbij hebben.

Het officiële moment is maandag 10 september aanstaande. We hebben de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, dhr. A. Slob, bereid gevonden om de openingshandeling te verrichten.

In de middag zal de officiële opening plaatsvinden in bijzijn van genodigden vanuit het onderwijs, de politiek en de betrokkenen bij de bouw.

Aan het einde van de middag en ’s avonds zal er open huis worden gehouden voor ouders/verzorgers, leerlingen, personeelsleden van de vestiging Gorinchem, leden van de schoolvereniging en andere belangstellenden. U wordt nader geïnformeerd over tijdstip en programma. Reserveer 10 september aanstaande alvast in uw agenda. Van harte welkom!

Wat is het onderwijsaanbod in Zaltbommel?

Bij de aanvang van cursusjaar 2018-2019 zullen in Zaltbommel de volgende afdelingen en leerjaren starten:

  • vmbo b/k      leerjaar 1 en 2  (incl. lwoo)
  • mavo           leerjaar 1, 2 en 3
  • havo/vwo      leerjaar 1, 2 en 3 

Het daaropvolgende cursusjaar 2019-2020 zal uitbreiding plaatsvinden naar mavo 4 en dat zal ook de eindsituatie zijn voor onze vestiging daar. Uiteraard zullen wij zorgdragen voor een naadloze aansluiting als de leerlingen overgaan naar de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo in Gorinchem.

Welke leerlingen zitten in Zaltbommel en welke leerlingen in Gorinchem?

Bij alle voorbereidingen hebben we natuurlijk een globale indeling gemaakt van de regio, om te kunnen inschatten uit welke plaatsen de leerlingen naar Zaltbommel of naar Gorinchem gaan. We hebben daarbij gekeken naar de afstand (km) en de reistijd. De ouders van wie wij verwachten dat hun kinderen straks naar Zaltbommel gaan, krijgen binnen een enkele week daarover bericht. Die ouders kunnen daar dan ook op reageren.

Hieronder ziet u een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan Zaltbommel zijn gekoppeld.

 

 

Hoe zit het met de ruimte in het hoofdgebouw aan de Hoefslag?

Ook met de realisatie van onze vestiging in Zaltbommel komen we in Gorinchem nog ruimte tekort. We hebben inmiddels met de gemeente Gorinchem afgesproken dat wij bij ons hoofdgebouw nog een stuk gaan aanbouwen (ca. 1.000 m2). De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels gestart. De planning is nu dat wij volgend jaar (2018) gaan starten en rond de kerst van 2018 de uitbreiding gerealiseerd hopen te hebben. Dat betekent dat we mogelijk nog een paar maanden (september t/m december) gebruik zullen moeten maken van een gedeelte van de dependance.

Wat gebeurt er met de dependance in Gorinchem?

Zoals u weet, hebben we op dit moment nog een dependance aan de Lange Slagenstraat en de Neercasselstraat. Deze gebouwen zijn behoorlijk verouderd. Als wij dat gebouw verlaten hebben, zal de gemeente het gaan slopen.

Communicatie

Indien u vragen heeft rondom onze vestiging in Zaltbommel, dan kunt u deze mailen naar e-mailadres Zaltbommel@gomarus.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt en dat er contact met u wordt opgenomen.

Er staat de komende periode veel te gebeuren. Het is onze wens en bede dat de Heere al dit werk zou willen zegenen, zodat straks onze leerlingen dichtbij huis reformatorisch onderwijs mogen ontvangen. Laten we in afhankelijkheid van Hem al dit werk doen. “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.” (Psalm 127: 1).