Zorgcoördinator bbhv

 

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een zorgcoördinator.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Vacature:

 • Deze vacature gaat in per 1 september 2019
 • Het betreft werkzaamheden voor de locatie Gorinchem in het team bovenbouw havo/vwo (bbhv)
 • Het gaat om 15 uur per week
 • De donderdag is de vergaderdag van het IZO en ZAT
 • De werkzaamheden zijn:
  ​ . Zorgcoördinator bbhv
   . Coördinator instroom

Taakinhoud:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt bij zorgvragen van teamleiders, mentoren en assistentes en overlegt over het vervolgtraject
 • Je adviseert over ondersteuning binnen het primair proces
 • Je levert contructieve bijdrage aan de vergaderingen van het Interne Zorg Overleg (IZO) en Zorg Advies Team (ZAT)
 • Je coördineert in acute dienstverlening
 • Je coördineert de instroom van leerlingen in klas 1
 • Je coacht mentoren en/of leerlingen op het gebied van gedrag of leren
 • Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning van leerlingen
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de dossiers van de zorgleeringen in het leerlingvolgsysteem (SOM)
 • Je kunt gevraagd worden aanwezig te zijn bij intakegesprekken van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag.

Profiel:

 • Je kunt aansturen en coachen
 • Je bent in staat om goed samen te werken met collega's
 • Je hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening
 • Je hebt actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
 • Je hebt ervaring in het onderwijs (binnen het team van bbhv)
 • Je hebt een passende opleiding voor je taak als zorgcoördinator of je bent bereid deze te gaan volgen

De taak van de zorgcoördinator valt onder de teamleider leerlingenzorg.

Functiewaardering:
Schaal 11

Informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W.
Both: 06-48595365 of lwboth@gomarus.nl.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. woensdag 21 november 2018 een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, medewerker P&O: jdorst@gomarus.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Snel naar