Assistent LWOO en MPO

 

Wegens zwangerschapsverlof zoeken wij een Assistent Leerweg Ondersteunend Onderwijs en Medisch Passend Onderwijs.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Vacature:

 • Deze vacature is van D.V. 7 januari tot en met 31 juli 2019 
 • Het betreft werkzaamheden voor de locatie Zaltbommel
 • Het gaat om ongeveer 22 uur per week
 • De werkzaamheden zijn: 
  ​  . Assistent leerwegondersteuning (LWOO)
  ​  . Assistent medisch passend onderwijs (MPO)
  ​  . Co-trainer sociale vaardigheden (Sova)

Taakinhoud:

 • Je zorgt voor de begeleiding van individuele leerlingen en kleine groepen leerlingen van met name de afdeling
 • Je houdt je bezig met de organisatie van de instroom van nieuwe LWOO-leerlingen
 • Je ondersteunt leerlingen die langdurig ziek zijn, een gehoor- of een zichtbeperking hebben
 • Je werkt met een tweede trainer aan het vergroten van sociale vaardigheden bij een groep leerlingen
 • Je onderhoudt contacten met de coördinator LWOO, mentoren, vakdocenten, ouders en aanleverende scholen
 • Je noteert relevante informatie in het leerlingevolgsysteem.

Profiel:

 • Je kunt als assistent de taken zelfstandig plannen en uitvoeren
 • Je geeft door voldoende organisatorische vaardigheden het goede voorbeeld voor leerlingen
 • Je bent in staat om goed samen te werken met collega's en hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening
 • Je bent in staat op een positieve en probleemoplossende manier met de leerling en zijn/haar betrokkenen te communiceren
 • Je hebt een afgeronde mbo-opleiding niveau 4.

De assistent/begeleider werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.

Functiewaardering:
Schaal 6

Informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W.
Both: 06-48595365 of lwboth@gomarus.nl.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. woensdag 21 november 2018 een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, medewerker P&O:  jdorst@gomarus.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Snel naar